Porady i artykuły

Artykuł aktualny

Od 1 lipca 2024 r. zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która będzie obowiązywać do grudnia br. Stawka wzrośnie z 4242 zł do 4300 zł dla pełnego etatu. To oznacza, że niektóre świadczenia zależne od kwoty minimalnej płacy również wzrosną. Od 1 lipca 2024 r. podwyższona zostanie także stawka godzinowa dla zleceniobiorców z 27,70 zł do 28,10 zł brutto.

Artykuł aktualny
14.05.2024 Kadry i płace

Przed nami kolejne wybory. Tym razem wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r. Pracownicy, którzy zasiądą w obwodowych komisjach wyborczych, będą mieli prawo do płatnego zwolnienia od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Oprócz tego mają prawo do bezpłatnych 5 dni wolnych od pracy.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Kadry i płace

Zdaniem PIP to agencja pracy tymczasowej powinna tworzyć fundusz socjalny, jeśli zatrudnia co najmniej 50 pracowników tymczasowych na pełny etat. Natomiast pracowników tymczasowych nie wliczamy do liczby pracowników, która decyduje o tworzeniu funduszu w przypadku pracodawcy użytkownika.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Kadry i płace

Najczęściej wybieraną przez pracodawców formą działalności socjalnej jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Szczegółowe zasady prowadzenia takiej działalności zawiera regulamin funduszu, który określa m.in. rodzaje świadczeń finansowanych z zfśs i warunki ich przyznawania.

Artykuł aktualny
09.05.2024 Kadry i płace

Przedsiębiorcy, decydując się na zatrudnianie osób do prac sezonowych, mają do wyboru różne formy współpracy. Najbardziej opłacalną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców poszukujących osób do prac sezonowych będą umowy cywilnoprawne, umowy o pomocy przy zbiorach lub umowy o praktyki absolwenckie. Natomiast najmniej korzystne będzie zatrudnienie osób do prac sezonowych na podstawie umowy o pracę.

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w KRUS, musi do 31 maja 2024 r. złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego (lub oświadczenie) o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony

Artykuł aktualny

Przygotowano na podstawie projektów opublikowanych lub przyjętych przez Radę Ministrów od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r.

Artykuł aktualny

Przygotowano na podstawie projektów sejmowych procedowanych w okresie od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r.

Poprzednia Następna