Interpretacje

Interpretacja
27.02.2024 Ubezpieczenia

Ustalenie podstawy wymiaru skałek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników.

Interpretacja
31.01.2024 Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie na życie a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Interpretacja
24.01.2024 Ubezpieczenia

Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnianego pracownikom świadczenia w postaci Karnetu sportowego, w części finansowanej przez pracodawcę.

Interpretacja
02.10.2023 Ubezpieczenia

Wielokrotność składki na ubezpieczenie zdrowotne

Interpretacja

Umowa zlecenia z osobą, która w trakcie trwania umowy utraciła status studenta - obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Interpretacja
13.09.2023 Ubezpieczenia

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy korzystającego z „Ulgi B + R

Poprzednia Następna