Porady

Porada aktualna

Spółka od niemal dwóch lat posiada należność od kontrahenta krajowego na kwotę 68 zł. W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za bieżący rok zamierzamy wyksięgować tę kwotę z rozrachunków jako nieściągalną. Powodem jest niska kwota należności oraz kompletny brak kontaktu z kontrahentem. Jak taką operację udokumentować i zaksięgować, by kwota ta była uznana za koszt uzyskania przychodów.

Porada aktualna
12.09.2023 Rachunkowość firm

Spółka do tej pory zwracała koszty używania prywatnego samochodu osobowego do jazd lokalnych w celach służbowych na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu (kilometrówki). Obecnie planujemy zwracać te koszty nie na podstawie kilometrówki, ale na podstawie miesięcznego ryczałtu. Jak powinno wyglądać takie rozliczanie w księgach rachunkowych? Czy ryczałt ten stanowi podatkowy przychód pracownika? Czy

Poprzednia Następna