Interpretacje

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a wynajmowanie pracownikom samochodów osobowych będących własnością pracodawcy po cenach niższych niż detaliczne

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a wartość premii inflacyjnej wypłaconej pracownikom oddelegowanym do pracy na teren Niemiec.

Interpretacja

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla zleceniobiorców wykonujących pracę w Polsce i poza granicami kraju

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem a nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a wartość wydawanych pracownikom kart przedpłaconych uprawniających do nabycia na ich podstawie posiłków

Interpretacja

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne a dodatek relokacyjny

Interpretacja

Umowa zlecenia z osobą, która w trakcie trwania umowy utraciła status studenta - obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne a rekompensata za zrzeczenie się trwałości stosunku pracy

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne a wartość posiłków udostępnianych pracownikom

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a kwota umorzonego zwrotu dofinansowania do podnoszenia kwalifikacji

Interpretacja

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia

Interpretacja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników a ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej

Poprzednia Następna