do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji, zwolnienia chorobowe – należne świadczenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.01.2021

  W okresie pandemii koronawirusa płatnicy składek często mają problem z prawidłowym rozliczeniem wynagrodzeń oraz świadczeń chorobowych w okresie kwarantanny lub izolacji. Nie wiedzą także, czy w tych okresach pracownicy mogą świadczyć pracę i jakie należności im się wówczas należą. Przepisy w tym zakresie ciągle się zmieniają, stąd nie trudno o popełnienie błędu.

 • 1 lutego 2021 r. upłynie termin zgłoszenia się przedsiębiorcy do małego ZUS plus na 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.12.2020

  Przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył 120 000 zł, po spełnieniu ustawowych warunków, mogą w 2021 r. korzystać z ulgowych zasad oskładkowania określanych jako mały ZUS plus. Wysokość składek ZUS zostanie dla nich ustalona w oparciu o wysokość uzyskanego dochodu. Warunkiem skorzystania z ulgi dla licznej grupy płatników jest dokonanie zgłoszenia do tej formy oskładkowania najpóźniej do 1 lutego 2021 r.

 • Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji, zwolnienia chorobowe – należne świadczenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.12.2020

  W okresie pandemii koronawirusa płatnicy składek często mają problem z prawidłowym rozliczeniem wynagrodzeń oraz świadczeń chorobowych w okresie kwarantanny lub izolacji. Nie wiedzą także, czy w tych okresach pracownicy mogą świadczyć pracę i jakie należności im się wówczas należą. Przepisy w tym zakresie ciągle się zmieniają, stąd nie trudno o popełnienie błędu.

 • Świadczenia świąteczne dla pracowników i wydatki na świąteczny wystrój firmy – w podatkach i ZUS

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 14.12.2020

  Pracodawcy zwyczajowo obdarowują pracowników prezentami świątecznymi i organizują spotkania wigilijne. Ten zwyczaj może być w tym roku mocno ograniczony ze względu na trwającą epidemię COVID-19, ale z pewnością nie całkowicie. Przypominamy, jakie obowiązują zasady rozliczania podatkowego oraz składkowego tych świadczeń. Przedstawiamy je w dwóch praktycznych tabelach podzielonych ze względu na źródło ich finansowania.

 • Rozliczanie podatku od nieruchomości – odpowiedzi na pytania i ewidencja księgowa

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.11.2020

  Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości, są zobowiązani do opłacania podatku od nieruchomości. Rozliczanie tego podatku sprawia w praktyce wiele problemów. Przedstawiamy zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jego ewidencję w księgach rachunkowych oraz odpowiedzi na pytania, jakie w tym zakresie wpłynęły do naszej redakcji.

 • Ściąga. Pracownik chory lub podejrzany o chorobę COVID-19 - procedura postępowania pracodawcy

  Artykuł aktualny do dnia 2020-10-23 | data dodania: 28.10.2020

 • Dłuższy termin na składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.10.2020

  Nowelizacja ustawy o COVID-19 przedłużyła termin składania wniosków o przyznanie i wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wnioski można składać najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

 • Jak obliczać minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2020

  Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 r. wynosi 2800 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosły także niektóre świadczenia dla pracowników. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynosi 18,30 zł.

 • Podatek od „małpek” i cukru – nowe opłaty od 1 stycznia 2021 r.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 14.10.2020

  Od 1 stycznia 2021 r. od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów będą pobierane dodatkowe opłaty (tzw. podatek cukrowy). Jak twierdzi rząd, nowa opłata jest fiskalnym narzędziem walki z nadwagą i otyłością. Sam sposób wprowadzenia nowych opłat budzi wiele wątpliwości prawnych, o których na końcu opracowania. W artykule przedstawiamy, jaki jest zakres opłat, sposób ich pobierania i kogo one dotyczą.

 • Pracę zdalną będzie można wykonywać także po odwołaniu stanu epidemii

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 01.10.2020

  Od 5 września 2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające pracę zdalną w okresie 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 • O jakich obowiązkach musi pamiętać płatnik w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.09.2020

  W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach składek spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający osoby rozpoczynające kształcenie muszą ustalić, czy i od jakiej daty powinni wyrejestrować tych zleceniobiorców z ZUS. Z kolei płatnicy składek za uprawnionych członków rodzin kształcących się muszą pamiętać o obowiązku zgłoszenia dodatkowych osób (najczęściej dzieci osób ubezpieczonych) do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie opłaca składki zdrowotnej

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.09.2020

  Osoby prowadzące działalność pozarolniczą są zobowiązane do comiesięcznego opłacania m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. W 2020 r. jest to koszt co najmniej 362,34 zł. W niektórych okolicznościach przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej. Możliwość ta dotyczy jednak głównie osób osiągających najniższe dochody i najniższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

 • Za okres pobierania zasiłków z FUS nie przysługuje świadczenie postojowe – stanowisko ZUS

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 04.06.2020

  Zleceniobiorcy i osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą nie przysługuje świadczenie postojowe za okres, za który przysługuje tym osobom prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego. ZUS ma prawo weryfikować, czy w sytuacji gdy za ten sam miesiąc był pobierany zasiłek i świadczenie postojowe, wykazany przychód do celów ustalenia prawa do świadczenia postojowego nie wiązał się z pracą wykonywaną w okresie pobierania tego zasiłku (świadczenia). W razie potwierdzenia ZUS wyda decyzję zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Takie stanowisko zajął ZUS w odpowiedzi z 5 maja 2020 r. na pytanie redakcji MPPiU.

 • Jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 04.06.2020

  Przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, a także podmiot prowadzący działalność w zakresie pożytku publicznego mogą wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS z FGŚP. Warunkiem wystąpienia o ten rodzaj wsparcia jest pogorszenie sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o pomoc wskutek zagrożenia epidemicznego, ograniczenie zatrudnienia oraz złożenie wniosku o dofinansowanie do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

 • Tarcza 4.0

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.06.2020

 • Jeszcze więcej czasu na zapłatę zaliczek od wynagrodzeń pobranych w marcu, kwietniu i maju

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 01.06.2020

  MF zdecydował się kolejny raz wydłużyć termin zapłaty zaliczek w PIT. Zaliczki pobrane w marcu płatnicy mogą wpłacić do 20 sierpnia 2020 r., zaś zaliczki pobrane w kwietniu do 20 października 2020 r. MF wydłużył również termin wpłaty zaliczek pobranych w maju.

 • Od 1 lipca 2020 r. – zmiany w przepisach o zapłacie na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 01.06.2020

  Od 1 lipca 2020 r. zmienią się przepisy wprowadzające obowiązek zapłaty na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT (dalej: wykaz). Oficjalnie zwiększy się liczba przypadków, w których dopuszczalna będzie zapłata na rachunek inny niż ujawniony w wykazie. Z trzech do siedmiu dni zostanie również wydłużony termin na złożenie przez podatników formularzy ZAW-NR. Takie zmiany przewiduje uchwalona 6 maja 2020 r. nowelizacja ustawy o PIT i o CIT (dalej: ustawa nowelizująca).

 • MF planuje wydłużyć termin zapłaty zaliczek w PIT

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.05.2020

  MF planuje kolejny raz wydłużyć termin zapłaty zaliczek w PIT. Zaliczki pobrane w marcu płatnicy będą mogli wpłacić do 20 sierpnia 2020 r., zaś zaliczki pobrane w kwietniu do 20 października 2020 r. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez MF w tej sprawie. Aby wydłużone terminy mogły być stosowane rozporządzenie powinno zostać dzisiaj opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 • Unijna pomoc finansowa dla firm dotkniętych pandemią COVID

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.05.2020

  Polskie firmy objęte skutakmi pandemii COVID mogą korzystać z pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dotyczy to m.in pomocy w zakresie pożyczek poręczeń i gwarancji. Od 28 maja obowiązuje również rozporządzenie pozwalające na ponowne wykorzystanie tych środków.

 • Czy przesunięcie z powodu koronawirusa płatności rat za samochód wzięty w leasing przed 1 stycznia 2019 r. powoduje konieczność stosowania limitu 150 000 zł

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 28.05.2020

 • Koła Gospodyń Wiejskich – pomoc finansowa

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 27.05.2020

 • Najpóźniej 30 maja urząd skarbowy musi powiadomić podatników o konieczności dopłaty PIT za 2019 r.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 27.05.2020

  Jeżeli z zeznania za 2019 r. udostępnionego w ramach usługi e-PIT wynika konieczność dopłaty podatku, urząd skarbowy musi o tym powiadomić podatnika najpóźniej 30 maja 2020 r.

 • Publikacja sprawozdań OPP – w późniejszym terminie

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 27.05.2020

 • Tarcza finansowa PFR – odpowiedzi na pytania Czytelników

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 27.05.2020

 • Tarcza 4.0 – w Sejmie

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 27.05.2020

  Sejm pracuje nad projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarcza 4.0).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK