do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ustalić wartość otrzymanego w darowiźnie programu komputerowego?

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Firma dostała w formie darowizny program komputerowy do wspomagania projektowania. Jak ustalić wartość początkową takiego programu?

 • Czy wypłata od ubezpieczyciela na naprawę powypadkową firmowego auta jest zyskiem nadzwyczajnym

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Jak potraktować z punktu widzenia rachunkowości wypłatę przez ubezpieczyciela odszkodowania za naprawę powypadkową auta będącego środkiem trwałym?

 • Czy inwentaryzacja może zostać rozpoczęta przed końcem roku?

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Czy możemy już teraz rozpocząć inwentaryzację?

 • Rozliczenie leasingu i umów długoterminowych pozostaje na starych zasadach

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  W ostatnich latach byliśmy świadkami kilku istotnych zmian w MSR/MSSF. W związku z tym czekaliśmy też na zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości. Zmiany te jednak nie nastąpiły. Ustawodawca zdecydował się na odejście od zasad wynikających z MSR/MSSF i pozostawił rozliczanie leasingu oraz umów długoterminowych na starych zasadach.

 • Ryczałt z tytułu korzystania z samochodów służbowych obejmuje również koszty paliwa

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  NSA wydał precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Jego zdaniem ustalany z tego tytułu zryczałtowany przychód obejmuje również koszty paliwa. Tym samym nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym w tej kwestii od lat przez organy podatkowe.

 • Split payment, czyli płatność podzielona – odpowiedzi MF

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Ministerstwo Finansów przygotowało listę odpowiedzi na pytania zadawane przez podatników w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności. MF wyjaśniło m.in., jak odbywa się zapłata VAT z rachunku VAT do urzędu skarbowego oraz co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty. Przedstawiamy odpowiedzi przygotowane przez MF w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 • Instrukcja wypełniania JPK_VAT – komunikat MF

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  MF wyjaśnia, jak wykazać w JPK_VAT transakcje objęte procedurą odwrotnego obciążenia oraz wprowadzać do JPK_VAT dane z faktur. Poprawne wypełnienie JPK_VAT pozwoli podatnikom uniknąć wizyty w urzędzie skarbowym, aby wyjaśniać niezgodności i korygować JPK_VAT.

 • Zmiana zasad blokowania rachunków na zlecenie Szefa KAS

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Od 22 sierpnia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy w zakresie blokowania rachunków bankowych przez Szefa KAS. Główna zmiana polega na ograniczeniu możliwości zaskarżenia działań Szefa KAS. Zmiany spowodowały, że blokady dokonanej na 72 godziny nie można w ogóle zaskarżyć, a postanowienie o przedłużeniu blokady można zaskarżyć dopiero po wniesieniu zażalenia.

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych transakcje kartami paliwowymi

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM W celu uproszczenia kwestii związanych z zakupem paliwa (i w celu oszczędności) Spółka zakupiła karty paliwowe. Służyć one będą do zakupu paliwa wyłącznie do samochodów służbowych. Jak ująć w księgach rachunkowych transakcje za pomocą tych kart związane z tankowaniem? RADA Ewidencja zakupu paliwa za pomocą

 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70

 • Jak wycenić i ująć w księgach rachunkowych rozwiązanie lokaty walutowej

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Spółka założyła terminową lokatę walutową ze środków zgromadzonych na rachunku walutowym. Zgodnie z umową po upływie terminu lokaty środki pieniężne trafią z powrotem na rachunek walutowy wraz z ustalonymi odsetkami. Jak wycenić i ująć w księgach rachunkowych wpływ środków pieniężnych w wyniku zamknięcia

 • Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski? RADA Otrzymanie, jak i wystawienie faktury w języku obcym nie powoduje powstania obowiązku przetłumaczenia go na język polski przed wprowadzeniem go do ksiąg rachunkowych. Należy jednakże zwrócić uwagę, że części faktur nie

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zakup usług Google AdWords

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć księgach rachunkowych fakturę z Google będącą wewnątrzwspólnotowym nabyciem usług? Przykładowe pozycje z faktury to: przedpłata za Google AdWords 2000 zł, Google AdWords 498,76 zł, środki z przedpłaty za Google AdWords (-)498,76 zł. RADA W przypadku importu usług (bo z takim mamy w rozpatrywanym

 • Jak rozliczyć dywidendę wypłacaną zagranicznemu udziałowcowi

  Porada aktualna | data dodania: 17.08.2018

  PROBLEM Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba znajduje się w Polsce, ale 100% udziałowcem jest spółka mająca siedzibę na Słowacji. Jest to spółka kapitałowa - odpowiednik polskiej sp. z o.o. Spółka słowacka posiada udziały w spółce polskiej około roku. Spółka polska zamierza wypłacić

 • Wzorcowe schematy ewidencyjne – podział zysku/pokrycie straty

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nastąpi ujęcie w księgach podziału zysku lub pokrycia straty.

 • Jak się księguje faktoring pełny?

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Dostaliśmy propozycję przejęcia przez zewnętrzną firmę naszych wierzytelności na zasadzie faktoringu właściwego. Jak taką transakcję wykazać w naszych księgach rachunkowych?

 • Jak wykazywać ubrania robocze i obuwie składowane w magazynie?

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Firma kupuje ubrania robocze i obuwie dla pracowników. Wszystkie te rzeczy będą składowane w magazynie i wydawane pracownikom według potrzeb. Jak zaksięgować takie działanie?

 • Jak księgować darowane grunty?

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Firma dostała w formie darowizny grunt, który będzie wykorzystywany przez nią przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jak zaksięgować taką darowiznę?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych korektę WDT spowodowaną brakiem dokumentów potwierdzających WDT

  Porada aktualna | data dodania: 13.08.2018

  PROBLEM W maju 2018 r. dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wystawiając fakturę ze stawką 0%. W związku z brakiem dokumentów potwierdzających dokonanie WDT musimy w deklaracji za lipiec dokonać korekty i opodatkować dostawę stawką 23% VAT. Jak ustalić i rozliczyć w księgach rachunkowych taką korektę VAT,

 • Czy kupno i wynajem narzędzi stanowi koszt wytworzenia środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 13.08.2018

  PROBLEM Spółka buduje we własnym zakresie środek trwały. W tym celu dokonała zakupu drobnych narzędzi (w tym np. młotki, taczki, łopaty, elektronarzędzia), jak również wynajmuje bardziej specjalistyczny sprzęt budowlany (np. zacieraczki do betonu). Czy wydatki te stanowią koszty ogólne działania firmy, czy też powinny być

 • Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż oraz likwidację części towarów objętych odpisem aktualizującym

  Porada aktualna | data dodania: 13.08.2018

  PROBLEM W grudniu 2017 r. jednostka dokonała odpisu aktualizującego od wielu towarów, które od dłuższego czasu zalegały w magazynie. W lipcu 2018 r. dokonano sprzedaży części tych towarów, a część towarów ze względu na przekroczenie terminu przydatności została zutylizowana. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż

 • Jak ująć w księgach rachunkowych różnice wynikające z zaokrąglenia ceny towarów po przyjęciu do magazynu

  Porada aktualna | data dodania: 13.08.2018

  PROBLEM Spółka kupiła towar w opakowaniach zbiorczych po 10 tys. sztuk za kwotę 560 zł/komplet. W magazynie nastąpiło rozkompletowanie dostawy i wprowadzenie na stan magazynowy w cenach za sztukę. W związku z tym powstała różnica między kwotą wynikającą z faktury a wartością tych towarów po rozkompletowaniu dostawy,

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty związane z nową produkcją

  Porada aktualna | data dodania: 13.08.2018

  PROBLEM Spółka zleciła firmie zewnętrznej stworzenie dokumentacji technicznej zawierającej opis procesów produkcyjnych komponentu, który w przyszłości docelowo będzie produkowany przez Spółkę. Umowa z firmą zewnętrzną przewiduje, iż wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie: w 80% za dostarczenie

 • Kiedy polisa ubezpieczeniowa może zostać uznana za dowód księgowy?

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  Czy polisa wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe może być dowodem księgowym?

 • Jak zaksięgować zwrócone przez pracownika wydatki na jego dokształcanie?

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  Pracownik dostał od firmy zwrot kosztów kształcenia. W zamian miał u nas pracować przez 3 lata. Przed upływem tego okresu złożył jednak wypowiedzenie i będzie zwracał pieniądze, które dostał od firmy na podniesienie kwalifikacji. Jak zaksięgować otrzymane od niego pieniądze?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK