do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć usługę transportową wykonaną za granicą na rzecz polskiego podatnika

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Polska firma wykonała usługę transportu na rzecz polskiego kontrahenta. Towar został przetransportowany ze Szwajcarii do Niemiec. Czy polska firma powinna wystawić fakturę ze stawką 0% czy 23%? RADA W omawianym przypadku można wystawić fakturę ze stawkę 0%, gdy firma posiada odpowiednie dokumenty. Jeśli nie, zastosowanie

 • Czy można kilka razy korygować ten sam plik JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Nasza firma złożyła miesiąc temu korektę JPK_VAT za listopad 2017 r. Informacja zawiera jednak jeszcze jeden błąd. Czy można przesłać kolejną korektę tego samego pliku? Dodam, że sami dostrzegliśmy tę nieścisłość. Jak oznaczyć taką korektę RADA Tak, mają Państwo prawo do przesłania – w celu dokonania

 • Czy przy zawieszonej działalności gospodarczej należy wysyłać JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Mikroprzedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT zawiesił w listopadzie 2017 r. wykonywanie działalności gospodarczej na 5 miesięcy. Czy mimo to musi od rozliczenia za styczeń 2018 r. przesyłać zerowe pliki JPK_VAT? RADA Z przepisów wprost nie wynika, że podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą i

 • Jak wykazywać w JPK_VAT faktury wystawiane w trybie samofakturowania

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Wielu naszych stałych klientów wystawia faktury w naszym imieniu. W jaki sposób należy ujmować w JPK_VAT faktury wystawiane w trybie samofakturowania? RADA Faktury wystawiane w ramach samofakturowania należy wykazywać w plikach JPK_VAT na zasadach ogólnych, tj. w taki sam sposób jak zwykłe faktury sprzedażowe.

 • Czy podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT z paragonu za przejazd taksówką

  Porada aktualna | data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – biuro obrotu nieruchomościami. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Samochód, którego używam w prowadzonej działalności gospodarczej, uległ awarii. Kilkakrotnie skorzystałam z przejazdu taksówkami. Wydatki na te przejazdy poniosłam w związku z prowadzoną działalnością.

 • Jak rozliczyć organizację spotkania biznesowego dla kluczowych klientów poza granicami kraju

  Porada aktualna | data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM Corocznie nasza firma organizuje spotkanie biznesowe dla kluczowych klientów. Ma ono służyć budowaniu pozytywnych relacji z kontrahentami. Dotychczas imprezy odbywały się zawsze w Polsce. W tym roku spotkanie zostanie zorganizowane poza granicami kraju – we Włoszech. Jak mamy rozliczyć tę imprezę w VAT? Jako firma

 • Czy udostępnianie pracowników na inne budowy w Polsce i za granicą podlega odwrotnemu obciążeniu

  Porada aktualna | data dodania: 09.02.2018

  PROBLEM Jesteśmy firmą budowlaną. Świadczymy usługi remontowe oraz budowlane. W okresie zimowym mamy mniej pracy, ponieważ jest mniej zleceń. Wówczas udostępniamy swoich pracowników na inne budowy w Polsce i za granicą. Czy tego rodzaju czynności podlegają odwrotnemu obciążeniu? RADA Nie, usługi udostępniania pracowników

 • Jak rozliczyć VAT z tytułu odbywającego się w Polsce szkolenia dla zagranicznych uczestników

  Porada aktualna | data dodania: 05.02.2018

  PROBLEM Organizujemy w Polsce szkolenia zawodowe dla zagranicznych uczestników z różnych krajów. W szkoleniu biorą udział osoby będące w rozumieniu przepisów podatnikami. Jak powinniśmy rozliczyć VAT? Czy jeśli usługa szkoleniowa będzie opodatkowana w Polsce, mamy prawo zastosować zwolnienie z VAT? RADA Miejsce świadczenia

 • Jak rozliczyć dopłaty do pobytu dzieci pracowników w żłobkach i przedszkolach

  Porada aktualna | data dodania: 05.02.2018

  PROBLEM Od 1 kwietnia 2018 r. nasza spółka zamierza wprowadzić ulgę żłobkowo-przedszkolną dla pracowników. Będziemy refinansować – na podstawie przelewów dokonanych przez pracowników – koszty pobytu ich dzieci w żłobkach i przedszkolach. Kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 700 zł miesięcznie w

 • Kto może wystawić fakturę korygującą za okres, kiedy rolnik był czynnym podatnikiem VAT

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2018

  PROBLEM Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT dostarczał swoje towary i wystawiał fakturę VAT. Następnie przestał być czynnym podatnikiem VAT i od 2018 r. stał się rolnikiem ryczałtowym. Do towaru, który sprzedał, ma być dopłata. Trzeba więc wystawić fakturę na korektę ceny. Kto w takiej sytuacji wystawia fakturę

 • Czy pracownik może dowolnie zmieniać swoją deklarację o godzinie rozpoczęcia pracy

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2018

  PROBLEM W naszej firmie pracownicy mogą wybierać, czy chcą zaczynać pracę o godz. 8.00 czy o godz. 9.00 rano. Pracownicy deklarują to pisemnie. Jeden z nich zażądał zmiany czasu rozpoczęcia pracy na późniejszą godzinę. Czy pracownik może swobodnie zmieniać swoją deklarację o czasie rozpoczęcia pracy? RADA Nie! Jeśli

 • Czy pracodawca może narzucić termin zdeklarowania przez pracowników, w jakiej formie będą korzystali z wolnego na opiekę nad dzieckiem

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2018

  PROBLEM Pracodawca chce zawiadomić pracowników, że do końca marca 2018 r. oczekuje od nich jednoznacznych deklaracji, w jakiej formie mają zamiar korzystać z wolnego na opiekę nad dzieckiem – godzinowej czy liczonej na dni pracy. Czy pracodawca może narzucić taki termin? RADA Nie! To pracownik podejmuje decyzję, jak

 • Czy alkoholika można zwolnić dyscyplinarnie za stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2018

  PROBLEM Wiemy, że pracownik jest alkoholikiem. Stawił się do pracy nietrzeźwy. Czy w tej sytuacji można go zwolnić dyscyplinarnie? RADA W tej kwestii istnieją wątpliwości. Sąd Najwyższy twierdzi, że pracownik, który ma zdiagnozowaną chorobę alkoholową i w związku z tym może u niego wystąpić psychoza na tym tle,

 • Jak rozliczyć zakup usług noclegowych w Polsce za pośrednictwem zagranicznej firmy

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2018

  PROBLEM Dokonaliśmy zakupu usług noclegowych na terytorium Polski za pośrednictwem słowackiej firmy. Kontrahent wystawił nam fakturę bez VAT. Czy powinniśmy rozliczyć import usług? RADA Tak, są Państwo obowiązani rozpoznać import usług. UZASADNIENIE Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co

 • Czy złożenie wniosku o urlop rodzicielski wpływa na bieg wręczonego wcześniej wypowiedzenia umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Pracownica niedawno korzystała z urlopu rodzicielskiego. Jego część w wymiarze 12 tygodni zostawiła do wykorzystania na później. Wręczyliśmy pracownicy 2 dni temu wypowiedzenie umowy o pracę. Przysługuje jej miesięczny okres wypowiedzenia. Dzisiaj otrzymaliśmy od niej wniosek o udzielenie jej po upływie 21 dni

 • Czy trzeba zmienić politykę rachunkowości z powodu podwyższenia limitu dla niskocennych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Od 2018 r. obowiązuje podwyższony limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 10 tys. zł. Czy w tej sytuacji będzie można zmienić podstawowe zasady polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w zakresie ewidencji i wyceny środków trwałych na wzór limitów podatkowych i zastosować również bilansowo jednorazowy

 • Kto nie będzie musiał wysyłać pliku JPK_MAG

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Spółka cywilna prowadząca pełną księgowość korzysta z uproszczeń zawartych w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Nie prowadzi więc ewidencji magazynowej. Nie będzie zatem mogła od 1 lipca 2018 r. na wezwanie urzędu skarbowego wysłać pliku JPK_MAG. Kto będzie musiał, a kto nie wysyłać pliki JPK_MAG? 

 • Jak rozliczyć różnice kursowe naliczone memoriałowo na dzień bilansowy

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Jednostka stosuje podatkową metodę rozliczania różnic kursowych. Czy naliczone na dzień bilansowy (memoriałowo) różnice kursowe należy wystornować z datą styczniową, czy też należy czekać na dzień ich realizacji. RADA Przepisy nie regulują sposobu rozliczania w księgach rachunkowych różnic kursowych wynikających

 • Czy zwolnienie z długu oznacza możliwość ponownej korekty odliczenia VAT

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Nasza spółka posiadała zobowiązania nieuregulowane w terminie 150 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturach wystawionych przez jednego z kontrahentów. W związku z tym dokonaliśmy korekty poprzez zmniejszenie podatku naliczonego wynikającego z ww. faktur w ramach tzw. ulgi za złe długi. Z

 • Jak obliczyć odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie dyscyplinarne

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Osoba, z którą rozwiązaliśmy bez wypowiedzenia umowę o pracę zawartą na czas określony, odwołała się do sądu pracy. Sąd uznał racje byłego pracownika, zarzucając nam zwolnienie go z pracy z naruszeniem prawa, i zasądził na jego rzecz odszkodowanie. Jak obliczyć kwotę tego świadczenia i czy podlega ono

 • Czy rozpoczęcie usług doradczych powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Jestem podatnikiem korzystającym ze zwolnienia podmiotowego od VAT w związku z tym, iż wartość mojej sprzedaży za zeszły rok nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Zamierzam jeszcze w tym roku rozszerzyć moją działalność gospodarczą o usługi doradztwa biznesowego. Czy w związku z tym powinienem skorygować całą

 • Jakie transakcje ujmować w dokumentacji podatkowej

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

    PROBLEM W 2017 r. spółka  dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi. Wartości transakcji podstawowych znacznie przekracza obecnie obowiązujący limit dotyczący sporządzania dokumentacji cen transferowych, który obowiązuje od 2017 r. Spółka zawierała z tymi podmiotami także transakcje innego rodzaju niż tzw.

 • Jak ewidencjonować w pkpir wydatki na działalność badawczo-rozwojową

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Od lutego 2018 r. rozpocząłem prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Jakie wydatki związane z tą działalnością i w jaki sposób mogę ewidencjonować w pkpir? RADA Wydatki na działalność badawczo-rozwojową, które może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, oraz sposób ich ewidencji w

 • Jaki dokument musi posiadać podatnik, który chce odliczyć koszty utrzymania psa asystującego

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Czy podatnik, który chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej związanej z utrzymaniem psa asystującego, musi posiadać certyfikat potwierdzający, że pies został odpowiednio wyszkolony?

 • Jak rozliczać wydatki na media w mieszkaniu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część opłat za media. Czy musi w tym celu wydzielić jeden pokój na biuro?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK