do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy zaliczki powinny być rejestrowane w kasie fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  PROBLEM Lekarz stomatolog, który jest zwolniony z VAT, wykonuje zabiegi wszczepiania implantów. Ponieważ implanty trzeba zamówić, a są one bardzo drogie - pobiera się zaliczkę. Kwotę zaliczki nabija się na kasę fiskalną. Rozliczenie tej zaliczki (zabieg wszczepienia) następuje czasami w innym miesiącu. Niekiedy nie dochodzi

 • Jak prawidłowo wykazać import towarów w ewidencji VAT i JPK w przypadku standardowej procedury celnej

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  PROBLEM Jakiego kontrahenta i jaki dokument należy wykazać w rejestrze VAT i w ewidencji JPK w przypadku importu towarów? Spółka nie korzysta z uproszczonej procedury celnej, płaci wartość należności wynikającej z długu celnego na konto urzędu na podstawie dokumentu PZC wystawionego przez agencję celną. RADA W

 • Jak i dlaczego zarejestrować znak towarowy

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  PROBLEM Rozpoczynam działalność gospodarczą - produkcję materiałów biurowych. Wymyśliłem nazwę i logo. Chcę być rozpoznawalny wśród klientów. Słyszałem, że powinienem zarejestrować znak towarowy, ale nie bardzo wiem, co nim jest: nazwa, logo, jakiś slogan? Czy rejestracja jest konieczna? RADA Rejestracja znaku

 • Jak rozliczyć prowizję od kredytu bankowego zaciągniętego na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca zawarł umowę kredytu, który w całości ma zostać przeznaczony na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 21 czerwca 2018 r. kwota udzielonego kredytu została przelana na konto kontrahenta z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na całkowitą kwotę kredytu składała się też

 • Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na swoją operację

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  PROBLEM W związku z postępującą niepełnosprawnością ruchową przedsiębiorca został zmuszony do poddania się operacji stawu biodrowego (wstawienie endoprotezy stawu biodrowego) na własny koszt. Okres oczekiwania na taką operację z NFZ wynosi 2-3 lata. Bez tej operacji nie byłby w stanie się poruszać i wykonywać podstawowych

 • Czy na fakturze trzeba wpisać sposób zapłaty

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  PROBLEM Co wpisać w sposobie zapłaty na fakturze VAT po otrzymaniu zapłaty za fakturę PROFORMA? Czy w rubryce „do zapłaty” może być „0”? RADA Ani sposób zapłaty wynagrodzenia, ani kwota wynagrodzenia do zapłaty nie są danymi obowiązkowo umieszczanymi na fakturze. Mimo tego że nie muszą być umieszczane, podatnik

 • Czy koszty dojazdu doliczane do usługi budowlanej są opodatkowane na zasadzie odwróconego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  PROBLEM Czy koszty dojazdu doliczane do usługi budowlanej zwiększają podstawę opodatkowania i powinny być opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia? RADA Koszty dojazdu powinny być wliczone do podstawy opodatkowania usługi budowlanej i opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia. UZASADNIENIE Zgodnie z

 • Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadzi m.in. działalność rolniczą na posiadanych gruntach. Spółka uzyskuje również przychody z dzierżawy rolnikom gruntów rolnych, na których prowadzona jest działalność rolnicza. Czy przychody, jakie tu uzyskujemy, powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym? RADA Tak, przychody z

 • Czy brak NIP na fakturze odbiera prawo do odliczenia VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Robiłem zakupy na potrzeby prowadzonej przeze mnie opodatkowanej VAT działalności gospodarczej. Zapomniałem podać do faktury zakupowej swój NIP. Czy stracę przez to prawo do odliczenia VAT z tej faktury? Nie! Nawet organy skarbowe przyznają, że w sytuacji gdy na otrzymanej przez podatnika VAT fakturze dokumentującej

 • Jaką stawkę VAT stosować do usługi obejmującej zbudowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz ze znajdującymi się w nim garażami i komórkami lokatorskimi?

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Podatnik dostał zlecenie wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z mieszczącymi się pod nim garażami i komórkami lokatorskimi. Jaką stawkę zastosować do takiej inwestycji? Inwestycję należy potraktować jako kompleksową usługę budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Nawet jeśli w grę wchodzi

 • Czy sprzedaż ulepszonego budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej jest objęta zwolnieniem z VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Podatnik ulepszył budynek wykorzystywany później do prowadzenia działalności gospodarczej. Po pięciu latach używania chce go sprzedać. Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT? Tak, podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia. Na razie nie wynika to wprost z przepisów polskiej ustawy, ale trwają właśnie

 • Czy oddanie udziałów spółki kapitałowej w odpłatne użytkowanie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  PROBLEM X sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) zamierza sprzedać udziały w innej spółce z o.o. (spółki Y) osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej podatnikiem VAT (zamieszkałej w Polsce). Potencjalny nabywca nie jest powiązany z pozostałymi stronami transakcji. W dalszej kolejności osoba fizyczna

 • Jak udokumentować rekompensatę z tytułu wzrostu cen materiałów

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Zawarliśmy z naszym długoletnim odbiorcą umowę, że będziemy dostarczać mu nadal nasze wyroby. Ustaliliśmy ceny tych wyrobów, które miały obowiązywać przez cały rok. Okazało się jednak, że materiały, które kupujemy do wytworzenia wyrobów, dość mocno zdrożały, co zmieniło istotnie przygotowane przez nas

 • Czy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości stanowi wystarczający dowód aby uznać za koszt odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Mam niezapłacone należności z 2017 r. Aby uniknąć kosztów sądowych, nie skierowałem sprawy do sądu. Niedawno otrzymałem wezwanie do zgłoszenia wierzytelności wobec upadłego dłużnika. Zamierzam zgłosić swoją należność. Czy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości jest wystarczającym dowodem do zaliczenia w

 • W jaki sposób refakturować nakłady poniesione na inwestycję

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę na wynajem lokalu gastronomicznego w czerwcu. W lipcu dokonała (odpłatnej) cesji umowy na spółkę .W tym lokalu dokonała inwestycji w obcy środek trwały celem dostosowania do swoich potrzeb. Faktury wykonawców usług remontowych są wystawione na osobę

 • Czy wydatki na ubezpieczenie pracowników w podróży stanowią koszt podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Spółka akcyjna kupiła pracownikom wysłanym w podróż służbową polisy ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy wydatki na nabycie tych polis mogą być przez spółkę zaliczone do kosztów podatkowych? RADA Tak, wydatki na wskazane polisy spółka może zaliczyć do

 • Jak rozliczyć otrzymany zwrot części składki ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą samochodu

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Na początku czerwca 2018 r. sprzedałem samochód będący środkiem trwałym. W lipcu 2018 r. ubezpieczyciel zwrócił mi część składki. Czy to jest mój przychód? Czy powinienem skorygować koszt uzyskania przychodów? RADA W związku z otrzymaniem zwrotu części składki na ubezpieczenie sprzedanego samochodu

 • Czy świadcząc usługi spawalnicze, można płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Do mojego biura rachunkowego zgłosił się klient, który zamierza rozpocząć działalność w zakresie świadczenia usług spawalniczych. Czy może on korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Tak, klient pani biura rachunkowego będzie mógł  korzystać z opodatkowania w formie

 • Jak opodatkować transakcję sprzedaży nieruchomości pomiędzy małżonkami

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2018

  PROBLEM Podatnik kupił na fakturę VAT ze stawką 23% lokal handlowy. Wynajmował go przez 8 lat. Teraz chce zlikwidować działalność. Chce, żeby to żona, która również prowadzi działalność gospodarczą, była właścicielem lokalu i go wynajmowała. Jak to rozliczyć w VAT? RADA Opodatkowanie transakcji sprzedaży

 • Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów podatkowych odpisu aktualizującego wartość zapasów

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2018

  PROBLEM X spółka z o.o. wynajmuje oferowane do sprzedaży towary handlowe. Wynajmujący może nabyć wynajmowane towary według ceny określonej w umowie. Cena wykupu jest ustalana indywidualnie i jest niższa z każdym miesiącem trwania umowy najmu. Spółka nie zalicza przedmiotu najmu do swoich środków trwałych, ponieważ okres

 • Czy wierzytelność wobec dłużnika, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, może być kosztem

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2018

  PROBLEM Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wierzytelność przysługującą wobec dłużnika, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej? RADA Nie, zawieszenie przez dłużnika wykonywania działalności gospodarczej nie jest okolicznością pozwalającą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość

 • Jak dokonać korekty związanej z unieważnieniem zgłoszenia celnego i komunikatu IE-599

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2018

  PROBLEM W 2017 r. dokonaliśmy eksportu towarów, otrzymaliśmy komunikat IE-599 i wykazaliśmy dostawę ze stawką 0%. W 2018 r. otrzymaliśmy z urzędu celnego pismo, że zgłoszenie celne i komunikat IE-599 zostały unieważnione, gdyż w ogóle nie doszło do wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej. Musimy teraz

 • Jak rozliczyć dostawę komputerów przenośnych wraz z usługą przedłużenia gwarancji

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2018

  PROBLEM Spółka sprzedaje sprzęt komputerowy, w tym laptopy. Nabywcom laptopów spółka proponuje usługę przedłużenia gwarancji na kolejne 2 lata po zakończeniu podstawowego okresu gwarancji. Klienci, którzy wykupią taką usługę, otrzymują gwarancję bezpłatnej naprawy laptopa w przypadku wystąpienia usterki w okresie objętym

 • Czy przechowywanie wyłącznie w wersji elektronicznej faktur otrzymanych w formie papierowej wpływa na prawo do odliczenia z nich VAT

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2018

  PROBLEM Jesteśmy dużą firmą farmaceutyczną. Otrzymujemy bardzo dużo faktur zakupowych, które wpływają do nas w wersji papierowej. Dlatego planujemy wdrożenie rozwiązania polegającego na tym, że faktura otrzymana w formie papierowej, na podstawie której spółka odliczyła VAT, będzie przekształcana w postać pliku cyfrowego.

 • Czy można odliczyć VAT z faktury za przegląd kasy fiskalnej wykonany w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 22.05.2018

  PROBLEM Podatnik od ubiegłego roku zawiesił działalność gospodarczą. Prowadził pełną księgowość. W tym miesiącu jest zobowiązany dokonać przeglądu kasy fiskalnej. Czy powinien wziąć fakturę od wykonawcy? Czy ma prawo ją zaksięgować oraz czy jest zobowiązany złożyć deklarację VAT? RADA Podatnik powinien otrzymać

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK