czerwiec 2024

pon

wto

śro

czw

pią

sob

nie

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

kalendarz

ważne terminy

27 maj
kalendarz Najbliższe ważne terminy
28 maj
  • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M– spółki
31 maj
  • Złożenie deklaracji VII-DO za kwiecień 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez pośrednika – gdy państwem identyfikacji jest Polska)
  • Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2024 r.
  • Przekazanie I raty odpisu podstawowego na zfśs w wysokości co najmniej 75%
  • Złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za 2023 r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
  • Przekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
  • I rata odpisu na ZFŚS
03 cze
  • Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2023 r. (wniosek składają przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej lub podatek liniowy)