lipiec 2024

pon

wto

śro

czw

pią

sob

nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

kalendarz

ważne terminy

10 lip
 • Ostateczny termin na złożenie przez organizacje związkowe działające u pracodawcy informacji o liczbie członków według stanu zatrudnienia na 30 czerwca 2024 r
 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za czerwiec 2024 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
kalendarz Najbliższe ważne terminy
15 lip
 • Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań finansowych
  ikona akt prawny USTAWA o rachunkowości
 • Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
  ikona akt prawny USTAWA o rachunkowości
 • Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS
  ikona akt prawny USTAWA o rachunkowości
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2024 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
 • Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2024 r.
 • Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki objęte wpisem do KRS
  ikona akt prawny USTAWA o rachunkowości
 • Wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w II kwartale 2024 r. 
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2024 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej 
 • Zapłata składek za czerwiec 2024 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez płatników składek posiadających osobowość prawną oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 
22 lip
 • Wpłata za czerwiec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników) 
 • Zapłata składek za czerwiec 2024 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników składek oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2024 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof 
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za czerwiec 2024 r.
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w czerwcu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2024 r. przez pozostałych płatników składek
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2024 r. 
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2024 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu 
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2024 r. lub II kwartał 2024 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie) 
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5 
 • Wpłata za czerwiec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop 
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2024 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek 
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów 
25 lip