kwiecień 2024

pon

wto

śro

czw

pią

sob

nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

kalendarz

ważne terminy

30 kwi
 • Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. (PIT -28, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • Roczne rozliczenie podatku dochodowego przez przedsiębiorstwo w spadku za 2023 r. (PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za marzec 2024 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Podatnicy, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A, mogą złożyć oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • Przekazanie do US przez osoby fizyczne deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) oraz zapłata daniny
 • Złożenie informacji o kosztach poniesionych na robotyzację w 2023 r. (PIT-RB i PIT-RBS)
 • Złożenie informacji o kosztach poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w 2023 r. (PIT-CSR i PIT-CSRS)
 • AKC-PA - kwiecień
 • Złożenie informacji PIT-DZ przez podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 46 pkt 1 ustawy o pdof, który w 2023 r. korzystał z ulgi dla rodzin 4+
 • Przekazanie drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2023 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do jego sporządzenia
 • Opłacenie składek przez rolników za II kwartał 2024 r. 
 • Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2024 r.
 • Przekazanie informacji o standaryzowanych schematach podatkowych transgranicznych
 • Złożenie deklaracji VII-DO za marzec 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez pośrednika – gdy państwem identyfikacji jest Polska)
 • Złożenie deklaracji VIN-DO za I kwartał 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej OSS (dotyczy podmiotów zagranicznych, dla których państwem identyfikacji jest Polska)
 • Złożenie deklaracji VIU-DO za I kwartał 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej OSS (dotyczy podatników, dla których państwem identyfikacji jest Polska
kalendarz Najbliższe ważne terminy
15 maj
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2024 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
 • Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2024 r.
20 maj
 • Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej przez ubezpieczonych rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w kwietniu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za kwiecień 2024 r.
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2024 r. przez pozostałych płatników składek