kwiecień 2024

pon

wto

śro

czw

pią

sob

nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

kalendarz

ważne terminy

01 kwi
 • Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej na rok 2024/2025
kalendarz Najbliższe ważne terminy
02 kwi
 • AKC-PA - marzec
 • Złożenie deklaracji CIT-8FR przez fundację rodzinną
 • Złożenie informacji IFT-2R za 2023 r. oraz przekazanie jej podatnikowi CIT niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Polski
 • Złożenie informacji CIT-RB jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
 • Złożenie informacji CIT-CSR jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
 • Przekazanie danych za 2023 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2024 r.
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD--W1 za luty 2024 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy
 • Złożenie rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2023 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • Złożenie zeznania za 2023 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty 
 • Złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za 2023 r. przez której podatników którzy jako  formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i zapłata ryczałtu - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
 • Złożenie informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2023 r.
 • Złożenie zeznania CIT-8AB za 2023 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
05 kwi
 • Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2024 r.
08 kwi