10.12.2010 Podatki

Postanowienie NSA z dnia 10 grudnia 2010 r., sygn. II FZ 506/10

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA: Stefan Babiarz po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia T. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 lipca 2010 r., sygn. akt I SAB/Gl 18/09 oddalające wniosek o zwrot kosztów postępowania w sprawie ze skargi T. W. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

1. Postanowieniem z dnia 5 lipca 2010 r., I SAB/Gl 18/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił wniosek T. W. o zwrot kosztów postępowania w sprawie ze skargi podatnika na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynikało, że pismem z dnia 7 sierpnia 2009 r. pełnomocnik skarżącego złożył skargę na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w K. w sprawie wszczętej odwołaniem na decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego określenia zobowiązania w podatku od odpłatnego zbycia części nieruchomości.

3. Pismem z dnia 28 października 2009 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, że skarga na bezczynność odniosła skutek, albowiem organ odwoławczy wydał i doręczył decyzję, przez co, według niego, uwzględnił skargę stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej: p.p.s.a. W konsekwencji wniósł o umorzenie postępowania i zasądzenie kosztów postępowania sądowego na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne