07.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 7 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.262.2024.1.AKA

Zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług organizacji półkolonii na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług organizacji półkolonii na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca prowadzi od 2021 r. jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności jest kod PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca organizuje letnie i zimowe półkolonie dla dzieci. Półkolonie organizowane są w ramach turnusów w czasie ferii zimowych oraz letnich wakacji. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 oraz z 2021 r. poz. 1641).

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 3-8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm., dalej „Prawo oświatowe”. Półkolonie są organizowane z zachowaniem wszelkich wymagań określonych przez przepisy o systemie oświaty i podlegają nadzorowi kuratorium oświaty.

Wnioskodawca zapewnia uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, który jest dostosowany do ich wieku, umiejętności i zainteresowań. Organizowany przez Wnioskodawcę wypoczynek w formie półkolonii podlega obowiązkowemu zgłoszeniu w odpowiednim terminie właściwemu kuratorowi oświaty, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 92d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.; dalej: „ustawa o systemie oświaty”). Wnioskodawca dokonuje stosownego zgłoszenia i jest ono zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w ...

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne