05.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDWPT.4011.19.2024.2.ASZ

Ulga na powrót.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismami z 15 maja 2024 r. i 21 maja 2024 r.

Treść wniosku jest następująca:  

Opis zdarzenia przyszłego

We wrześniu 2023 r. wrócił Pan do Polski i wznowił działalność gospodarczą (którą zawiesił w 2016 r.). Do 31 sierpnia 2023 r. mieszkał i pracował Pan na Słowacji. Pracę na Słowacji rozpoczął Pan 1 października 2015 r., była to umowa o pracę na czas określony, według słowackiego kodeksu pracy. Od 1 października 2016 r. Pana umowa została przedłużona na czas nieokreślony. Pracodawca zapewniał Panu mieszkanie i samochód oraz składał za Pana roczne rozliczenia podatkowe jako rezydenta na Słowacji. Uzyskał Pan także pozwolenie na trwały pobyt na Słowacji. Z końcem czerwca 2023 r. Pana umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron. Do końca sierpnia 2023 r. pobierał Pan zasiłek dla bezrobotnych na Słowacji. Od 1 września 2023 r. wznowił Pan prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie Polski, zamieszkał w ... i rozpoczął wykonywanie pierwszego zlecenia na terenie Polski.

Uzupełnienie wniosku

W uzupełnieniach wniosku złożonych 15 maja 2024 r. i 21 maja 2024 r. udzielił Pan następujących odpowiedzi na zadane w wezwaniu pytania:

1.Posiada Pan obywatelstwo polskie.

2.Przed wyjazdem za granice posiadał Pan miejsce zamieszkania na terytorium Polski nieprzerwanie, przez ponad 5 lat.

3.We wrześniu 2023 r. przyjechał Pan do Polski z zamiarem przesiedlenia się na stałe.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne