14.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.674.2023.2.MR1

Połączenie 1 nie będzie skutkować powstaniem dla Spółki Przejmowanej 2 przychodu podatkowego i tym samym po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie obowiązek pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z Połączeniem 1.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Połączenie 1 nie będzie skutkować powstaniem dla Spółki Przejmowanej 2 przychodu podatkowego i tym samym po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie obowiązek pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z Połączeniem 1 - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 grudnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 14 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu podatkowego w wyniku połączenia odwrotnego.

Uzupełnili go Państwo w odpowiedzi na wezwanie pismem z 11 lutego 2024 r.

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1)Zainteresowany będący stroną postępowania:

A. Sp. z o.o.

2)Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

B. Sp. z o.o.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A. Sp. z o.o. (dalej „Wnioskodawca”, „Spółka Przejmująca” lub „Spółka”) jest spółką z siedzibą na terytorium Polski, będącą podatnikiem podatku dochodowego w Polsce. Wyłącznym udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka C. Sp. z o.o. (dalej „Spółka Przejmowana 1”). Spółka Przejmowana 1 jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce i posiada 100% udziałów w Spółce.

Wyłącznym udziałowcem Spółki Przejmowanej 1 jest spółka B. Sp. z o.o. (dalej „Spółka Przejmowana 2”). Spółka Przejmowana 2 jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce i posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne