28.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 28 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.528.2023.3.IN

Dotyczy ustalenia, czy wypłata przez Spółkę z o.o. zysku wypracowanego przed przekształcenie Spółki jawnej w spółkę z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 28 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, który dotyczy ustalenia, czy wypłata przez Spółkę z o.o. zysku wypracowanego przed przekształcenie Spółki jawnej w spółkę z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Treść wniosku jest następująca :

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1.Zainteresowany będący stroną postępowania

„T.W.”

2.Zainteresowany niebędący stroną postępowania

„A.W.”

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawcy (dalej także „Wspólnicy”) są wspólnikami „A” (dalej: „Spółka”). Przychody z tytułu udziału w tej Spółce Wnioskodawcy opodatkowują na bieżąco, na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o PIT.

W Spółce pozostają zyski niepodzielone oraz zyski znajdujące się na kapitale zapasowym, osiągnięte w poprzednich latach obrotowych. Zyski te zostały opodatkowane przez wspólników podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami.

Spółka w 2024 r. zamierza przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. CIT estoński) na podstawie art. 28c i nast. ustawy o CIT. Skład osobowy Spółki nie ulegnie zmianie (udziałowcami będą dwie osoby fizyczne, które obecnie są wspólnikami Spółki). Podział zysków wypracowanych przed przekształceniem będzie następować według takiego samego udziału, według jakiego dla celów podatkowych ustalany jest obecnie udział Wspólników w przychodach i kosztach spółki jawnej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne