06.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 6 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.553.2023.1.AM

Brak opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia na użytkownika kosztów podatku od nieruchomości.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 sierpnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 1 sierpnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia na Użytkownika kosztów podatku od nieruchomości.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

A. Sp. z o.o. z siedzibą w … (dalej: „A.”, „Spółka” lub „Wnioskodawca”) została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 2014 r. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 60.20.Z.).

A. jest właścicielem m.in. nieruchomości położonych w … w obrębie nr … składających się z działki nr … i …, dla której Sąd Rejonowy w … prowadzi odpowiednio księgę wieczystą nr … oraz … (dalej: „Nieruchomości”), obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania na rzecz B. Sp. z o.o. z siedzibą w … (dalej: „B.”, „Użytkownik”). Wnioskodawca nabył Nieruchomości dnia … 2014 r., poprzez wniesienie ich przez Skarb Państwa jako wkład niepieniężny do Spółki. Powyższe potwierdza akt notarialny z dnia … 2014 r. (Rep. A Nr …), obejmujący akt założycielski Spółki, w którym to Minister Skarbu Państwa jako organ założycielski przeniósł m.in. prawo własności Nieruchomości. Ponadto zgodnie z treścią aktu założycielskiego korzyści i ciężary związane z Nieruchomościami, będącymi przedmiotem aportu wniesionego do A., przeszły na Wnioskodawcę z chwilą założenia Spółki, przy czym w treści aktu założycielskiego brak było stwierdzenia o przeniesieniu wierzytelności z tytułu użytkowania.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne