Decyzja ZUS nr 153 / 2023 z dnia 27 lutego 2023 r., sygn. Dl/200000/43/153/2023

Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odprawy należnej prezesowi zarządu w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 221) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1009 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 13 lutego 2023r. przez (dalej: Przedsiębiorca) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odprawy należnej Prezesowi Zarządu w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 13 lutego 2023r., uzupełnionym 23 lutego 2023r., Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Opis zdarzenia przyszłego (Przedsiębiorcy): Przedsiębiorca wskazał, iż Prezes Zarządu (umowa o zarządzanie) w dniu powołania go na to stanowisko tj. 11.11.2021r. był pracownikiem Spółki, któremu na czas pełnienia funkcji udzielono urlopu bezpłatnego. W dniu 08.02.2023r. złożył rezygnację z funkcji członka zarządu i z dniem 10 lutego 2023r. ta rezygnacja stała się skuteczna. Po zakończeniu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wyżej wymieniony złożył oświadczenie o gotowości do pracy, jednocześnie wnosząc o udzielenie urlopu wypoczynkowego (niewykorzystany urlop za 2021r.) od dnia 10 lutego do dnia 28 lutego 2023r. oraz urlopu bezpłatnego od dnia 01 marca 2023r. do dnia 31.12.2024r.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne