Porada aktualna na dzień 20-04-2024
03.02.2023 Podatki

Jak rozliczyć wydatki poniesione na wymianę dachu

Na budynku gospodarczym stanowiącym środek trwały wymieniłem dach z eternitu na blachę trapezową. Jak rozliczyć wydatki poniesione na taką wymianę?

Wydatek poniesiony na wymianę dachu może Pan zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie należy o niego zwiększać wartości początkowej budynku, na którym znajduje się wymieniony dach. Szczegóły – w uzasadnieniu. 

W przedstawionym stanie faktycznym należy ustalić, czy wydatek na wymianę dachu na budynku gospodarczym jest wydatkiem na ulepszenie tego budynku, czy na jego remont. Rozróżnienie to jest istotne, ponieważ tzw. wydatki ulepszeniowe podwyższają wartość początkową ulepszanego środka trwałego i rozliczane są w kosztach uzyskania przychodów przez powiększone odpisy amortyzacyjne, zaś wydatki remontowe rozliczane są w kosztach podatkowych bezpośrednio.

Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych. Jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów. Natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do pełnienia innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych. Jak orzekł NSA w wyroku z 26 stycznia 2016 r. (sygn. akt II FSK 2919/13):

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne