Porada aktualna na dzień 21-05-2024
14.07.2022 Podatki Ubezpieczenia

Jak poprawić rozliczenia z tytułu składek i podatku za pracownika, który nie podlega ubezpieczeniom w Polsce

PROBLEM

Pracownik jest obywatelem Republiki Korei zatrudnionym w koncernie międzynarodowym z siedzibą w tym państwie (dalej: spółka matka). Został oddelegowany do pracy na terytorium Polski w spółce z o.o. (dalej: spółka córka) powiązanej ze spółką matką i zależnej od niej kapitałowo. Spółka córka zawarła z tą osobą umowę o pracę od 10 grudnia 2018 r., zgłaszając ją do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z kodem pracowniczym na formularzu ZUS ZUA. Ponadto na wniosek pracownika spółka córka zgłosiła do ubezpieczenia zdrowotnego członków jego rodziny. Pierwszej wypłaty wynagrodzenia za pracę (za grudzień 2018 r.) dokonano w styczniu 2019 r. (u pracodawcy terminem wypłaty wynagrodzeń jest 10 dzień następnego miesiąca). Od każdego wypłaconego wynagrodzenia były naliczane i odprowadzane do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe finansowane na ogólnych zasadach przez pracownika i spółkę córkę. Podatek również był pobierany według polskich zasad właściwych dla przychodów ze stosunku pracy i odprowadzany do polskiego urzędu skarbowego (spółka jest płatnikiem podatku, a pracownik zamieszkuje w Polsce, przebywając w tym kraju przez ok. 90% roku). Pod koniec lipca 2022 r. pracownik dostarczył spółce córce wystawione mu 1 czerwca 2018 r. przez Krajowy Zakład Emerytalny Korei zaświadczenie PL-KR 1. Oznacza to, że pracownik przez pierwsze 60 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia nie podlegał ubezpieczeniom społecznym w Polsce, lecz w Republice Korei. Jak poprawić błędne rozliczenia?

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne