31.05.2021 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 31 maja 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.69.2021.2.AC

stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2021 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 16 lutego 2021 r.) uzupełnionym za pośrednictwem platformy ePUAP 16 lutego 2021 r., uzupełnionym 23 lutego 2021 r. (data wpływu 25 lutego 2021 r.) oraz uzupełnionym 24 maja 2021 r. (data wpływu 26 maja 2021 r.) na wezwanie Organu z dnia 13 maja 2021 r. skutecznie doręczone w dniu 17 maja 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony 16 lutego 2021 r. za pośrednictwem platformy ePUAP, 23 lutego 2021 r. (data wpływu 25 lutego 2021 r.) oraz 24 maja 2021 r. (data wpływu 26 maja 2021 r.) na wezwanie Organu z dnia 13 maja 2021 r. skutecznie doręczone w dniu 17 maja 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z siedzibą w Luksemburgu („Wnioskodawca”, „Spółka”) wchodzącą w skład międzynarodowej grupy zajmującej się produkcją oraz dostarczaniem wysokogatunkowego papieru, folii, siatek oraz włóknin, które stosowane są w wielu gałęziach przemysłu („Grupa ”). Wnioskodawca jest spółką, która podejmuje kluczowe działania zarządcze i kontrolne w odniesieniu do wyrobów i usług sprzedawanych poza terenem USA. Wnioskodawca w ramach Grupy pełni funkcję centrali regionalnej. Wnioskodawca zarządza strategicznie regionalnymi badaniami i rozwojem, regionalną sprzedażą, zaopatrzeniem oraz rozwojem działalności. Ponadto, Wnioskodawca częściowo zarządza sprzedażą w Europie w zakresie tzw. „ ” i bierze istotny udział w koordynacji produkcji, w tym w zakresie określania standardów wydajności produkcji i jakości produktów oraz utrzymania i zwiększania rentowności w zakresie produktów , o których mowa poniżej. Grupa prowadzi działalność przede wszystkim w następujących obszarach:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne