do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.03.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kodeks pracy 2023 - ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające na stałe możliwość pracy zdalnej. Regulują one także obszar bhp przy pracy wykonywanej w tym trybie. W związku z tym konieczne będzie zweryfikowanie przez pracodawców ryzyk zawodowych występujących na poszczególnych stanowiskach przy tego rodzaju pracy i aktualizacja kart ryzyka zawodowego. W procesie oceny ryzyka zawodowego powinien uczestniczyć także pracownik.

Pracodawca ma obowiązek dokonywania oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Powinien również wprowadzać i stosować niezbędne środki profilaktyczne zmierzające do minimalizowania tego ryzyka, także w warunkach pracy zdalnej. To, w jaki sposób pracodawcy powinni realizować te obowiązki, reguluje nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca od 7 kwietnia 2023 r. pracę zdalną.

1. Ocena ryzyka zawodowego

Przepisy bhp zakładają, że pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, a także nakładają obowiązek dokumentowania oceny ryzyka oraz poinformowania o takiej ocenie pracowników (art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39a ust. 3 i § 39c rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Istotny jest fakt, że celem takiej oceny jest zastosowanie w jej następstwie środków profilaktycznych, metod oraz organizacji pracy, które powinny:

 • zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Natomiast żaden przepis nie zawiera obowiązującego lub pomocniczego wzoru formularza (karty) oceny ryzyka ani nie wskazuje konkretnej metody przeprowadzania analizy ryzyka zawodowego. Zatem pracodawca ma dowolność w wyborze metody oraz formy udokumentowania tego procesu.

W praktyce dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego przez pracodawcę powinien uwzględniać w szczególności:

 • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
  • stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
  • wykonywanych zadań,
  • występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
  • stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • osób pracujących na tym stanowisku;
 • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko;
 • datę przeprowadzonej oceny oraz wykaz osób dokonujących oceny.

Opis ocenianego stanowiska pracy powinien zawierać występujące na stanowisku czynniki środowiska pracy, a w szczególności czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. Podczas oceny ryzyka zawodowego należy uwzględnić wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach.

Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji występowania niektórych z wyżej wskazanych czynników praca nie może być wykonywana w trybie zdalnym. Są to przypadki występowania czynników:

 • szczególnie niebezpiecznych,
 • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych,
 • chemicznych stwarzających zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy,
 • związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy,
 • powodujących intensywne brudzenie.

Oprac. Marta Goroszkiewicz

Czytaj więcej w artykule: "Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej - zasady przeprowadzania" >>

Zapraszamy do skorzystania z INFORLEX Kodeks pracy 2023 >>

INFORLEX Kodeks pracy 2023 to niezawodne wsparcie w prawidłowym stosowaniu nowych przepisów z zakresu prawa pracy wchodzących w życie w 2023 r. 

Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do każdego artykułu z rozdziału IIc „Praca zdalna” w dziale drugim Kodeksu pracy. Autorzy wnikliwie wyjaśniają w tym opracowaniu kwestie związane z wdrożeniem nowych zasad pracy zdalnej. Specjalistom z działów kadr, menedżerom i prawnikom książka ułatwi zapoznanie się z obowiązującymi od 7 kwietnia 2023 r. nowymi przepisami regulującymi pracę zdalną, które wprowadzono w miejsce dotychczasowych unormowań dotyczących telepracy.

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK