do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.03.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kodeks pracy 2023 - jak rejestrować godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy

Przepisy prawa pracy nie regulują sposobu rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej przez pracownika, zatem pracodawca samodzielnie określa zasady w tym zakresie. Rejestracja może się odbywać poprzez wysłanie e-maila o rozpoczęciu (zakończeniu) pracy czy telefoniczne zawiadomienie o tym przełożonego. Można też założyć, że potwierdzeniem wykonywania pracy zdalnej jest np. korespondencja e-mailowa lub wykaz zadań zrealizowanych danego dnia.

Pracodawca powinien ustalić w regulaminie pracy przyjęty w zakładzie pracy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy i nie zrobił tego, to może ustalić sposób potwierdzania obecności np. w odrębnym zarządzeniu lub obwieszczeniu. Wówczas zobowiązany jest poinformować pracownika o tym sposobie w informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanej pracownikowi po nawiązaniu stosunku pracy (art. 29 § 3 Kodeksu pracy).

Pracodawcy, którzy korzystają z listy obecności dla pracowników wykonujących pracę stacjonarną, powinni ustalić także sposób potwierdzania obecności w pracy dla pracowników wykonujących pracę zdalną lub wprowadzić stosowne postanowienia do regulaminu pracy. Sposobem potwierdzania obecności w pracy wykonywanej zdalnie może być np. wysłanie na początku i na zakończenie pracy e-maila do przełożonego albo zatelefonowanie do niego. Dotyczy to zarówno rejestracji obecności w pracy, jak i ewidencji czasu pracy (godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy), ponieważ praca zdalna nie wyłącza tego obowiązku u osób pracujących w systemach czasu pracy innych niż zadaniowy. Wygodnym rozwiązaniem są pliki w chmurze do uzupełnienia online lub dedykowane aplikacje. Można w nich w sposób czytelny odznaczać zarówno sam fakt obecności w pracy, jak i ewidencjonować godziny jej rozpoczęcia i zakończenia.

Natomiast jeżeli pracodawca nie wprowadził zasad potwierdzania obecności w czasie pracy zdalnej, to można założyć, że pracownik pracujący zdalnie jest obecny w pracy w dniach i godzinach ustalonych w jego rozkładzie czasu pracy. W takim przypadku potwierdzeniem obecności pracownika w pracy może być rejestr logowania do systemu, wysyłane e-maile czy wykaz zadań wykonanych przez pracownika danego dnia, który przekazuje on przełożonemu pod koniec dnia pracy.

Najistotniejsze jest, aby oznaczenia na liście obecności były zrozumiałe i nie budziły wątpliwości.

Pracodawca może także ustalić, że pracownik będzie zaznaczał na liście obecności dni pracy zdalnej (szczególnie jeśli jego praca ma charakter hybrydowy). Praca zdalna może być wówczas oznaczana na liście w formie pliku w chmurze przy użyciu np. skrótu "PZ". Jeśli w zakładzie pracy lista ma formę papierową, wówczas taką adnotację na liście obecności może wprowadzić przełożony pracownika, inny wyznaczony pracownik lub pracownik działu personalnego.

Sposoby potwierdzania obecności w pracy są uzależniane od organizacji pracy w zakładzie pracy, ale też od sposobu wykonywania danej pracy, w tym pracy zdalnej. U pracodawców, u których praca jest wykonywana wyłącznie w formie zdalnej i nie ma prowadzonej listy obecności, będą to raczej sposoby elektroniczne, rejestr logowania do służbowego komputera, z którego korzysta pracownik. Natomiast przy pracy hybrydowej możliwe będzie stosowanie form mieszanych lub papierowych.

Jeżeli pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy dla określonych pracowników, to nie można zastąpić jej listą obecności.

Przykład

Pracownik biurowy wykonuje pracę w systemie hybrydowym. Każdego dnia pracy informuje, w formie e-mailowej, przełożonego o godzinie rozpoczęcia swojej pracy i od tej chwili musi przepracować zgodnie ze swoim grafikiem 8 godzin. Na zakończenie pracy już nie przekazuje takiej informacji, ponieważ pracodawca ma zaufanie do pracownika, że przepracuje on ten czas. Poza tym na koniec dnia będzie widział efekty wykonanej pracy w postaci analiz i dokumentów, które zlecono pracownikowi do przygotowania. Takie postępowanie będzie prawidłowe.

Fragment artykułu: Praca zdalna od 7 kwietnia 2023 r. - odpowiedzi na 11 pytań z praktyki

Bożena Lenart

Małgorzata Podgórska

Zapraszamy do skorzystania z INFORLEX Kodeks pracy 2023 >>

INFORLEX Kodeks pracy 2023 to niezawodne wsparcie w prawidłowym stosowaniu nowych przepisów z zakresu prawa pracy wchodzących w życie w 2023 r. 

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + plakat Praca zdalna w prezencie

„Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami” to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja tego typu, która omawia rewolucyjne zmiany w prawie pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników wchodzące w życie w 2023 r. Główną zaletą książki jest wzbogacenie komentarza o przykłady, tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów, dzięki czemu skorzysta z niego każdy praktyk, który zajmuje się prawem pracy. W prezencie z książką praktyczny plakat Praca zdalna.

Kup już za: 159.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK