do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.03.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kodeks pracy 2023 - czy można wezwać osobę pracującą zdalnie do biura na spotkanie

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują kwestii wzywania pracownika do biura w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej. Jednak pracodawca (przełożony) w ramach swoich uprawnień kierowniczych ma prawo wezwać pracownika do wykonywania pracy w biurze, a także polecić mu pracę w każdym innym miejscu, np. udział w spotkaniu odbywającym się w siedzibie kontrahenta albo odbycie podróży służbowej.

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w:

1) porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi - wszystkimi, a jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi - z reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych),

2) regulaminie - jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) oraz w przypadku gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (wówczas - po konsultacji z przedstawicielami pracowników).

Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne także wtedy, gdy nie zostanie zawarte ww. porozumienie albo nie zostanie wydany ww. regulamin. Wówczas zasady wykonywania pracy zdalnej będzie określało polecenie pracodawcy lub porozumienie zawarte z pracownikiem.

Przepisy Kodeksu pracy określają minimalną treść porozumienia z zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami związkowymi), regulaminu, porozumienia z pracownikiem lub polecenia pracy zdalnej. Oznacza to, że poza elementami wskazanymi w przepisach ww. akty będą mogły określić także inne kwestie, w tym zasady wzywania pracownika z pracy zdalnej do biura.

Natomiast gdyby zasady wzywania pracownika do biura nie zostały określone w porozumieniu, to należy uznać, że pracodawca (przełożony) może w ramach swoich uprawnień kierowniczych wydać pracownikowi polecenie służbowe, które będzie polegało na nakazaniu pracownikowi wzięcia udziału w spotkaniu odbywającym się w biurze. Jest to takie samo polecenie służbowe, jakie pracownik ten mógłby otrzymać, wykonując pracę w siedzibie pracodawcy. Pracodawca może bowiem polecić pracownikowi (zarówno stacjonarnemu, jak i zdalnemu) wzięcie udziału w spotkaniu służbowym na drugim końcu miasta i pracownik musi takie polecenie wykonać. Należy podkreślić, że pracownik świadczący pracę zdalnie jest zobowiązany do wykonywania poleceń służbowych, a w zakresie obowiązku ich wykonywania nie różni się od pracownika stacjonarnego.

Przykład

Pracownik działu finansowego świadczy pracę w systemie hybrydowym, tzn. we wtorki i w czwartki przebywa w biurze, a w pozostałe dni pracuje zdalnie. W trakcie kontroli przeprowadzanej przez audytorów wewnętrznych w zakładzie pracy zaistniała potrzeba przedłożenia dodatkowych dokumentów i złożenia wyjaśnień. Spotkanie w tej sprawie zostało wyznaczone na piątek, kiedy pracownik wykonuje pracę w trybie zdalnym. W tej sytuacji dyrektor finansowy polecił pracownikowi stawienie się w biurze w dniu spotkania i wyjaśnienie wszystkich wątpliwych kwestii z kontrolerami. Takie działanie przełożonego należy uznać za właściwe, mimo że u tego pracodawcy nie było określonej procedury związanej z takimi przypadkami.

Bożena Lenart

Małgorzata Podgórska

Zapraszamy do skorzystania z INFORLEX Kodeks pracy 2023 >>

INFORLEX Kodeks pracy 2023 to niezawodne wsparcie w prawidłowym stosowaniu nowych przepisów z zakresu prawa pracy wchodzących w życie w 2023 r. 

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + plakat Praca zdalna w prezencie

„Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami” to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja tego typu, która omawia rewolucyjne zmiany w prawie pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników wchodzące w życie w 2023 r. Główną zaletą książki jest wzbogacenie komentarza o przykłady, tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów, dzięki czemu skorzysta z niego każdy praktyk, który zajmuje się prawem pracy. W prezencie z książką praktyczny plakat Praca zdalna.

Kup już za: 159.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK