do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.10.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiana terminu rozliczenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Termin rozliczenia przez WUP dofinansowania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ma być liczony od dnia złożenia prawidłowego i kompletnego rozliczenia oraz dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o COVID-19.

Rząd pracuje nad projektem ustawy, która ma zmienić zasady obliczania terminu na dokonanie rozliczenia przez wojewódzkie urzędy pracy wsparcia uzyskanego przez przedsiębiorcę w formie dofinansowania wynagrodzeń.

Chodzi tu o rozliczenie świadczeń z FGŚP przekazanych przedsiębiorcom i innym podmiotom zatrudniającym pracowników w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują na rozliczenie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu. Ze względu na błędy w rozliczeniach, braki w dokumentacji lub opóźnienia w ich składaniu okres przewidziany na kontrolę ulega skróceniu do tego stopnia, że WUP nie zawsze ma możliwość dotrzymania tego terminu. W proponowanym przepisie termin 60 dni przeznaczony na dokonanie rozliczenia ma być liczony dopiero od dnia złożenia prawidłowego i kompletnego rozliczenia oraz dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu.

Ponadto projekt ustawy przewiduje ułatwienia dla WUP dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów korzystających ze wsparcia. Proponowany przepis zakłada, że kontrola będzie mogła być prowadzona w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy. Obecnie jest możliwe prowadzenie kontroli tylko w siedzibie lub innym miejscu prowadzenia działalności przez podmiot korzystający ze wsparcia.

Projekt zakłada, że powyższe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Źródło

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - opubl. 22 września 2021 r. na www.legislacja.gov.pl

Oprac. Tomasz Kowalski

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

Publikacja przystępnie wyjaśnia, jak zmiany przepisów z 2020 r. i 2021 r. wpływają na obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz na sposób prezentacji stanu majątkowego jednostki. Przedstawiono w niej możliwe uproszczenia dla poszczególnych jednostek – zarówno pod względem księgowań, jak i sprawozdawczości finansowej. Omówiono też ujęcie w księgach rachunkowych oraz sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tarcz anty

Kup już za: 119.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK