do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.02.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowa wysokość odpisów na zfśs w 2020 r.

W 2020 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy liczyć od podstawy wynoszącej 4134,02 zł. Wysokość odpisu na fundusz i świadczenia urlopowego w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1550,26 zł.

Ustawą z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 wprowadzono nową podstawę wymiaru odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) w 2020 r. W tym roku odpisu na zfśs w maksymalnej wysokości należy dokonać od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2018 r., tj. od 4134,02 zł. Jest to nowa kwota bazowa, którą należy też uwzględnić przy ustalaniu wysokości świadczenia urlopowego w najwyższej wysokości.

Zmianie uległa też wysokość odpisu na ten fundusz dla nauczycieli. W przypadku tej grupy zawodowej do ustalenia wysokości odpisów należy stosować kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia 2018 r., tj. 2752,92 zł. Ustawa wprowadzająca wskazane zmiany obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r.

Pracodawcy, którzy dokonali już odpisów na fundusz i ich wpłaty na rachunek zfśs abo wypłacili uprawnionym pracownikom świadczenia urlopowe obliczone od ostatnio obowiązującej podstawy wymiaru, tj. od 1 sierpnia 2019 r. i od kwoty 3389,90 zł, powinni wyrównać ich wysokość.

W 2020 r. obowiązek tworzenia funduszu socjalnego mają pracodawcy, którzy 1 stycznia 2020 r. zatrudniają co najmniej:

  • 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz bez względu na liczbę pracowników zatrudnianych 1 stycznia 2020 r. Podmioty, które dobrowolnie utworzyły zfśs, mogą ustalić odpis na fundusz w dowolnej wysokości i przekazać środki w ustalonym przez siebie terminie.

Pracodawca w kryzysie (PDF)

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także omówienie specustawy gospodarczej – tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK