Porady

Porada aktualna

Nasza firma zawarła z pracownikiem umowę o podnoszeniu kwalifikacji w formie studiów magisterskich. Z tego tytułu dofinansowała pracownikowi czesne. W trakcie nauki pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Zgodnie z zawartą umową pracownik miał obowiązek zwrócić pracodawcy kwotę dofinansowania, gdyż nie wywiązał się z umowy (po zakończeniu studiów miał pracować w naszej firmie jeszcze przez 2

Poprzednia Następna