Porady

Porada aktualna

Nasza firma zawarła z pracownikiem umowę o podnoszeniu kwalifikacji w formie studiów magisterskich. Z tego tytułu dofinansowała pracownikowi czesne. W trakcie nauki pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Zgodnie z zawartą umową pracownik miał obowiązek zwrócić pracodawcy kwotę dofinansowania, gdyż nie wywiązał się z umowy (po zakończeniu studiów miał pracować w naszej firmie jeszcze przez 2

Porada aktualna
06.11.2023 Ubezpieczenia

Nasza firma zatrudnia w ramach stosunku pracy programistów. Ich wynagrodzenie pracownicze składa się z płacy zasadniczej i objętego 50% kosztami uzyskania przychodu dodatkowego wynagrodzenia należnego za programy napisane na polecenie przełożonych. Czy takie honorarium należy oskładkować na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę? Czy zasady rozliczania tego honorarium zmieniłoby zawieranie

Porada aktualna
06.11.2023 Ubezpieczenia

Prowadzę warsztat samochodowy i chciałbym zaangażować do pomocy żonę. Na jakich zasadach mogę ją zatrudnić i jak opłacać za nią składki na ubezpieczenia społeczne? Jeśli podpiszę z żoną umowę o pracę, to czy z powodu pokrewieństwa muszę ją zgłosić w ZUS jako osobę współpracującą?

Porada aktualna
13.10.2023 Ubezpieczenia

Nasza firma zamierza wypłacić w listopadzie 2023 r. byłemu zleceniobiorcy odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej, łącznie z wynagrodzeniem z umowy zlecenia. Zleceniobiorca był objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym do 5 listopada 2023 r. Czy powinniśmy odprowadzić od tego odszkodowania składki ZUS?

Poprzednia Następna