Porady
14.06.2023
Kadry i płace

Do końca sierpnia każdego roku nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe finansowane z odpisu na zfśs. Świadczenie jest wypłacane w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego na zasadach ogólnych, czyli wynikających z ustawy o zfśs. Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2022/2023 w pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1662,97 zł, a w przypadku zatrudnienia w

1 2 3 4 5 6 7 8 9