Obrót gospodarczy
Orzeczenie
28.05.2024 Obrót gospodarczy

Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej, patent wygasa na skutek nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej, a maksymalne zwolnienie od opłat może obejmować jedynie 10 lat od zgłoszenia wynalazku.

Aktualność
27.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Z uwagi na dużą ilość obowiązków związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej resort cyfryzacji dla osób, które prowadzą własny biznes, kieruje nową usługę. Firma to rozwiązanie w mObywatelu 2.0, które pomaga przedsiębiorcom oszczędzać czas i unikać „wycieczek” do urzędów.

Aktualność
23.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Certyfikacja w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie procesem całkowicie dobrowolnym. Projektowana ustawa tworzy ramy, w jakich będzie wykonywana certyfikacja, równocześnie nie nakładając żadnych obowiązków na podmioty działające na rynku. Każdy chętny będzie więc mógł zarówno rozpocząć działalność w tym zakresie, jak i uzyskać certyfikację swojego produktu ICT, usługi ICT lub procesu ICT, równocześnie