Obrót gospodarczy
Aktualność
11.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Do 28 czerwca 2024 r. resort rozwoju czeka na wnioski o dofinansowanie udziału w pracach światowych organizacji przedsiębiorców.

Aktualność
07.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Mali i średni przedsiębiorcy obawiają się, że planowany system zwrotu kaucji za opakowania oraz ich zbierania może wyprzeć z rynku małe lokalne sklepy. Według Pracodawców RP ponad 55 tys. sklepów w Polsce ze względu na metraż znajdzie się poza systemem kaucyjnym - nie pozostaje on bowiem bez wpływu na obroty sklepu. A pełny udział w systemie kaucyjnym może oznaczać dla sektora MŚP obciążenie kosztami

Aktualność
06.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Większość zmian zawartych w nowelizacji ustawy kaucyjnej należy ocenić pozytywnie. Konfederacja Lewiatan proponuje jednak doprecyzowanie niektórych regulacji dotyczących m.in. przekazywania kaucji, jej pobierania w całym łańcuchu sprzedaży, czy całkowite wyłączenie z systemu opakowań po produktach mlecznych.

Orzeczenie
06.06.2024 Obrót gospodarczy

Organ administracyjny, który otrzymuje wniosek w zakresie swojej właściwości, musi dokonać jego oceny z punktu widzenia materialnych i procesowych przesłanek oraz podjąć odpowiednie rozstrzygnięcie w formie przewidzianej przepisami prawa. Brak takiego działania stanowi bezczynność.

Aktualność
04.06.2024 09:50 Podatki Obrót gospodarczy

Przedsiębiorcy zgłaszają wątpliwości wobec funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur, służącego do wystawiania i gromadzenia faktur ustrukturyzowanych. Wskazują, że mają się w nim znaleźć m.in. informacje stanowiące ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdego przedsiębiorstwa. Ich uwagi dotyczą też możliwego naruszania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Aktualność
04.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek sprawdzić numer PESEL klienta przed udzieleniem pożyczki lub podpisaniem umowy kredytowej. To oznacza, że jeśli ktoś zastrzeże swój PESEL, przestępcy nie będę mogli go wykorzystać do zaciągnięcia kredytu czy pożyczki na cudze dane. Instytucja finansowa, która go udzieli tego typu kredytu, nie będzie mogła dochodzić z tego tytułu roszczeń

Aktualność

Obywatel Włoch będzie wykonywał zdalnie z Włoch umowę zlecenia dla polskiego przedsiębiorstwa. Polskie przedsiębiorstwo nie posiada oddziału we Włoszech. W jakim kraju powinny być naliczane składki ZUS od tej umowy?

Aktualność
29.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Minął rok od wejścia w życie ustawy o fundacjach rodzinnych, która weszła w życie 24 maja. Jej przygotowanie zajęło rządowi parę lat, było też przedmiotem długotrwałych uzgodnień między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Ministerstwem Finansów. Rzecznik MŚP od początku wspierał to sprawdzone w wielu krajach rozwiązanie. Odznaczył też min. Waldemara Budę nagrodą za najbardziej proprzedsiębiorczą

Aktualność
28.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Coraz więcej osób pada ofiarą oszustów, którzy używają naszych danych osobowych, by np. wziąć kredyt. Aby temu zapobiec, 17 listopada ub.r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę „Zastrzeż PESEL”, dzięki której obywatele mogą zabezpieczyć swoje dane osobowe. Od tego czasu już ponad 2,7 mln osób zastrzegło swój PESEL. Natomiast od 1 czerwca 2024 r. wszystkie instytucje finansowe będą musiały sprawdzić