Obrót gospodarczy
Artykuł aktualny
12.06.2024 Obrót gospodarczy

Od 28 czerwca 2025 r. będą obowiązywać przepisy określające obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie zapewniania spełniania wymagań dostępności produktów i usług. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania mające zapewnić większą dostępność niektórych produktów i usług w oparciu o wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ograniczeniami

Aktualność
12.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz przedstawił obszerne uwagi do zgłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu zmian ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest podniesienie odporności na cyberzagrożenia oraz wdrożenie dyrektywy NIS 2.