do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 1/2022, data dodania: 20.12.2021

Porada aktualna na dzień 21-01-2022

Jak zaewidencjonować w pkpir zakup materiałów wykorzystywanych przy świadczeniu usług

PROBLEM

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jej przedmiotem jest świadczenie usług weterynaryjnych. Do leczenia zwierząt zużywam różne środki medyczne, które składają się na świadczoną usługę. Dokonuję zakupu m.in. odczynników weterynaryjnych, które służą do przeprowadzania badań zwierząt, np. sprawdzania, czy zwierzę ma wirusa. Jak zaewidencjonować taki wydatek w pkpir? Czy należy to zrobić w kolumnie 10 czy 13?

RADA

Odczynniki weterynaryjne potrzebne do świadczenia usług weterynaryjnych należy ewidencjonować w kolumnie 10 pkpir. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Nabywane przez podatnika odczynniki weterynaryjne służą przeprowadzaniu badań zwierząt, np. sprawdzaniu, czy zwierzę ma wirusa. Takie badania są częścią świadczonych przez podatnika usług weterynaryjnych. Z tego powodu kupowane odczynniki należy uznać za materiały podstawowe w rozumieniu rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir. Definicję materiałów podstawowych prezentujemy poniżej.

DEFINICJA

Materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi - § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir.

Kolumna 10 pkpir jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych wedłu cen zakupu. Kolumna 13 służy do wpisywania pozostałych kosztów, innych niż wymienione w kolumnach 10-12. To oznacza, że podatnik powinien wpisywać wydatki poniesione na zakup odczynników weterynaryjnych stanowiących materiały podstawowe w kolumnie 10 pkpir.

Również organy podatkowe potwierdzają, że środki medyczne potrzebne do świadczenia usług weterynaryjnych należy ewidencjonować w kolumnie 10 pkpir, a nie w kolumnie 13. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 12 listopada 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.340.2019.1.DP, możemy przeczytać:

MF (…) wskazane we wniosku środki medyczne (wymazówki, jednorazowe separatory krwi pełnej i kubeczki na odwirowaną surowicę krwi, końcówki pipet do maszyny badającej krew, płyny niezbędne do wykonywania badań morfologicznych krwi, przyrządy do przetaczania płynów i transfuzji krwi, absorbent do aparatu do znieczulania wziewnego - przyp. autora) - inne niż środki do utrzymania standardów higieniczno-sanitarnych - wchodzą w skład świadczonej przez Wnioskodawcę usługi i stają się jej elementem, bądź bezpośrednio oddają swoje właściwości i tym samym są zaliczane odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych, o których mowa w powołanym powyżej § 3 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. (…) W konsekwencji, środki medyczne - inne niż środki do utrzymania standardów higieniczno-sanitarnych, zużywane w toku świadczonych usług weterynaryjnych należy ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów "zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu".

Przykład

Jan Kowalski prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych. 3 stycznia 2022 r. kupił 10 l odczynnika weterynaryjnego do badania zwierząt. Faktura opiewała na 100 zł netto. Jan Kowalski powinien zaewidencjonować ten zakup w kolumnie 10 pkpir.

Zapis w pkpir

Lp.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Opis zdarzenia gospodarczego

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu

gr

1

2

3

6

10

4

03-01-2022

FV 1/1/2022

Odczynniki weterynaryjne

100

00

Podstawa prawna:

  • § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. z 2019 r. poz. 2544

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

Monika M. Brzostowska

doradca podatkowy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK