do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług naprawy samochodów i udostępniania aut zastępczych

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2018

  PROBLEM Nasza firma jest dealerem samochodów. Klienci, którzy nabywają u nas samochody, mają możliwość ich naprawy w przypadku awarii bądź uszkodzenia w wyniku kolizji.  Na czas naprawy samochodów udostępniamy samochody zastępcze. W przypadku napraw finansowanych przez ubezpieczyciela część odszkodowania otrzymujemy w trakcie

 • Od kiedy i jak można skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania za 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2018

  Rozliczając PIT-37 za 2017 r., podatnicy mogą skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR). Usługa ta będzie dostępna od 15 marca 2018 r. na Portalu Podatkowym.

 • Jaki limit zwolnienia należy zastosować do zapomogi przyznanej pracownikowi z zfśs w 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2018

  PROBLEM Pod koniec grudnia 2017 r. przyznaliśmy pracownikowi ze środków zfśs zapomogę w kwocie 5000 zł w związku ze śmiercią jego małżonki. Zapomogę wypłacimy jednak dopiero na początku marca 2018 r. Czy ze względu na datę przyznania zapomogi powinniśmy zastosować do niej limit zwolnienia podatkowego w wysokości 2280 zł

 • Jakie informacje należy wykazywać w PIT-11

  data dodania: 15.02.2018

  28 lutego 2018 r. upływa termin na przekazanie podatnikom informacji PIT-11 za 2017 r. W tym samym terminie informacje te płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego, jeżeli robią to elektronicznie. Płatnicy, którzy byli uprawnieni do sporządzenia PIT-11 za 2017 r. w formie papierowej, mieli na to czas do końca stycznia. Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące wypełniania PIT-11 za 2017 r., jakie wpłynęły w tej sprawie do naszej redakcji.

 • Jak rozliczyć e-usługi

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  Obecnie coraz większa grupa podatników świadczy swoje usługi przez Internet. Dotyczy to m.in. lekarzy, psychologów czy dietetyków. Normą jest świadczenie usług szkoleniowych on-line. W związku z tym powstaje wiele pytań. Czy można stosować zwolnienie przewidziane dla tego rodzaju usług stacjonarnych oraz gdzie jest miejsce ich świadczenia, gdy usługodawca korzysta z zagranicznych serwerów?

 • Jak długo firmy budowlane objęte odwrotnym obciążeniem muszą czekać na zwrot VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  Podatnik (firma budowlana stosująca odwrotne obciążenie) ma problemy finansowe. Czy w związku z tym istnieje możliwość skrócenia okresu zwrotu VAT? Minister Finansów nakazał urzędom skarbowym, żeby w przypadku mikroprzedsiębiorców świadczących usługi w branży budowlanej zwroty VAT były dokonywane w ciągu 15 dni

 • Czy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej można odliczać VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  Mam zawieszoną działalność gospodarczą przez 5 miesięcy. Nie zostałem wykreślony z rejestru VAT. W trakcie zawieszenia kupiłem drukarkę. Co zrobić z podatkiem naliczonym od tej transakcji? Nie ma przepisów, które zabraniałyby składania deklaracji VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej. Dlatego radzimy

 • Jak rozliczyć dostawę od zagranicznego kontrahenta, gdy towar odebrano z polskiego magazynu

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Mamy fakturę dotyczącą zakupu towaru. Nasz kontrahent jest z Wielkiej Brytanii. Towar odebraliśmy z magazynu w Polsce jego polskiego dostawcy. Kontrahent wystawił fakturę bez VAT. Jak rozliczyć zakup tego towaru? RADA Gdy dostawca nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, należy rozliczyć za niego VAT.

 • Jak biuro rachunkowe może składać pliki JPK_VAT za klienta

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Prowadzę biuro rachunkowe, którego klientami są mikroprzedsiębiorcy. Mam dwa pytania dotyczące JPK: W jaki sposób trzeba będzie przesyłać JPK_VAT? Jakim podpisem należy opatrywać pliki JPK_VAT? Czy klient może mnie upoważnić do wysyłania JPK_VAT i wówczas mogę posługiwać się swoim podpisem? Część klientów

 • W jakim okresie należy ująć fakturę korygującą dokumentującą zwrot towarów, wystawioną do transakcji rozliczanej na zasadzie odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Pierwotna faktura zakupowa wystawiona 30 października 2017 r. na zasadzie odwrotnego obciążenia została ujęta w deklaracji za październik, w której wykazano podatek należny i naliczony, gdyż dostawa miała miejsce w październiku. 1 lutego 2018 r. wystawiono korektę do transakcji, gdyż towar został zwrócony 30 stycznia.

 • Czy należy wystawić fakturę korygującą w związku z zatrzymaniem przez nabywcę części wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Jako sprzedawca wystawiliśmy fakturę dla niemieckiej firmy na kwotę 15 000 euro. Jednak ze względu na stwierdzone przez niemieckiego nabywcę defekty w wytworzonych wyrobach należność została zapłacona w kwocie 14 500 euro. Czy w tym przypadku trzeba wystawić fakturę korygującą? RADA Jeżeli fakt stwierdzenia przez

 • Jak rozliczyć usługę transportową wykonaną za granicą na rzecz polskiego podatnika

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Polska firma wykonała usługę transportu na rzecz polskiego kontrahenta. Towar został przetransportowany ze Szwajcarii do Niemiec. Czy polska firma powinna wystawić fakturę ze stawką 0% czy 23%? RADA W omawianym przypadku można wystawić fakturę ze stawkę 0%, gdy firma posiada odpowiednie dokumenty. Jeśli nie, zastosowanie

 • Czy można kilka razy korygować ten sam plik JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Nasza firma złożyła miesiąc temu korektę JPK_VAT za listopad 2017 r. Informacja zawiera jednak jeszcze jeden błąd. Czy można przesłać kolejną korektę tego samego pliku? Dodam, że sami dostrzegliśmy tę nieścisłość. Jak oznaczyć taką korektę RADA Tak, mają Państwo prawo do przesłania – w celu dokonania

 • Czy przy zawieszonej działalności gospodarczej należy wysyłać JPK_VAT

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Mikroprzedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT zawiesił w listopadzie 2017 r. wykonywanie działalności gospodarczej na 5 miesięcy. Czy mimo to musi od rozliczenia za styczeń 2018 r. przesyłać zerowe pliki JPK_VAT? RADA Z przepisów wprost nie wynika, że podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą i

 • Jak wykazywać w JPK_VAT faktury wystawiane w trybie samofakturowania

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Wielu naszych stałych klientów wystawia faktury w naszym imieniu. W jaki sposób należy ujmować w JPK_VAT faktury wystawiane w trybie samofakturowania? RADA Faktury wystawiane w ramach samofakturowania należy wykazywać w plikach JPK_VAT na zasadach ogólnych, tj. w taki sam sposób jak zwykłe faktury sprzedażowe.

 • Czy podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT z paragonu za przejazd taksówką

  Porada aktualna | data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – biuro obrotu nieruchomościami. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Samochód, którego używam w prowadzonej działalności gospodarczej, uległ awarii. Kilkakrotnie skorzystałam z przejazdu taksówkami. Wydatki na te przejazdy poniosłam w związku z prowadzoną działalnością.

 • Jak rozliczyć organizację spotkania biznesowego dla kluczowych klientów poza granicami kraju

  Porada aktualna | data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM Corocznie nasza firma organizuje spotkanie biznesowe dla kluczowych klientów. Ma ono służyć budowaniu pozytywnych relacji z kontrahentami. Dotychczas imprezy odbywały się zawsze w Polsce. W tym roku spotkanie zostanie zorganizowane poza granicami kraju – we Włoszech. Jak mamy rozliczyć tę imprezę w VAT? Jako firma

 • Czy udostępnianie pracowników na inne budowy w Polsce i za granicą podlega odwrotnemu obciążeniu

  Porada aktualna | data dodania: 09.02.2018

  PROBLEM Jesteśmy firmą budowlaną. Świadczymy usługi remontowe oraz budowlane. W okresie zimowym mamy mniej pracy, ponieważ jest mniej zleceń. Wówczas udostępniamy swoich pracowników na inne budowy w Polsce i za granicą. Czy tego rodzaju czynności podlegają odwrotnemu obciążeniu? RADA Nie, usługi udostępniania pracowników

 • Jak rozliczyć VAT z tytułu odbywającego się w Polsce szkolenia dla zagranicznych uczestników

  Porada aktualna | data dodania: 05.02.2018

  PROBLEM Organizujemy w Polsce szkolenia zawodowe dla zagranicznych uczestników z różnych krajów. W szkoleniu biorą udział osoby będące w rozumieniu przepisów podatnikami. Jak powinniśmy rozliczyć VAT? Czy jeśli usługa szkoleniowa będzie opodatkowana w Polsce, mamy prawo zastosować zwolnienie z VAT? RADA Miejsce świadczenia

 • Jak rozliczyć dopłaty do pobytu dzieci pracowników w żłobkach i przedszkolach

  Porada aktualna | data dodania: 05.02.2018

  PROBLEM Od 1 kwietnia 2018 r. nasza spółka zamierza wprowadzić ulgę żłobkowo-przedszkolną dla pracowników. Będziemy refinansować – na podstawie przelewów dokonanych przez pracowników – koszty pobytu ich dzieci w żłobkach i przedszkolach. Kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 700 zł miesięcznie w

 • Kto może wystawić fakturę korygującą za okres, kiedy rolnik był czynnym podatnikiem VAT

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2018

  PROBLEM Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT dostarczał swoje towary i wystawiał fakturę VAT. Następnie przestał być czynnym podatnikiem VAT i od 2018 r. stał się rolnikiem ryczałtowym. Do towaru, który sprzedał, ma być dopłata. Trzeba więc wystawić fakturę na korektę ceny. Kto w takiej sytuacji wystawia fakturę

 • Jak rozliczyć zakup usług noclegowych w Polsce za pośrednictwem zagranicznej firmy

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2018

  PROBLEM Dokonaliśmy zakupu usług noclegowych na terytorium Polski za pośrednictwem słowackiej firmy. Kontrahent wystawił nam fakturę bez VAT. Czy powinniśmy rozliczyć import usług? RADA Tak, są Państwo obowiązani rozpoznać import usług. UZASADNIENIE Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co

 • Czy trzeba zmienić politykę rachunkowości z powodu podwyższenia limitu dla niskocennych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Od 2018 r. obowiązuje podwyższony limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 10 tys. zł. Czy w tej sytuacji będzie można zmienić podstawowe zasady polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w zakresie ewidencji i wyceny środków trwałych na wzór limitów podatkowych i zastosować również bilansowo jednorazowy

 • Czy zwolnienie z długu oznacza możliwość ponownej korekty odliczenia VAT

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Nasza spółka posiadała zobowiązania nieuregulowane w terminie 150 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturach wystawionych przez jednego z kontrahentów. W związku z tym dokonaliśmy korekty poprzez zmniejszenie podatku naliczonego wynikającego z ww. faktur w ramach tzw. ulgi za złe długi. Z

 • Czy rozpoczęcie usług doradczych powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Jestem podatnikiem korzystającym ze zwolnienia podmiotowego od VAT w związku z tym, iż wartość mojej sprzedaży za zeszły rok nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Zamierzam jeszcze w tym roku rozszerzyć moją działalność gospodarczą o usługi doradztwa biznesowego. Czy w związku z tym powinienem skorygować całą

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK