do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ustalać prewspółczynnik w samorządowej jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Samorządowa jednostka budżetowa otrzymała w 2017 r. 2 000 000 zł na wydatki. Z tej kwoty przeznaczyła 500 000 zł na wydatki związane ze sprzedażą opodatkowaną, sprzedaży zwolnionej brak. Z pozostałej kwoty: 20 000 zł to środki na ZFŚS, 5000 zł na trwały zarząd, 100 000 zł na zadania inwestycyjne, 25 000 zł na zakup

 • Czy nabycie usługi targowej stanowi import usług

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  PROBLEM Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Świadczy usługi informatyczne. Od kontrahenta z USA otrzymaliśmy fakturę z tytułu opłaty za stoisko targowe (data wystawienia i  otrzymania faktury - kwiecień 2018 r.). Targi odbędą się w czerwcu 2018 r. Czy powinniśmy rozpoznać import usług, a jeżeli tak - w którym miesiącu? Jak

 • Czy można zastosować autorskie koszty uzyskania przychodów do umów, które stanowią różne elementy jednego dzieła

  Porada aktualna | data dodania: 16.05.2018

  PROBLEM Realizujemy duży projekt mieszczący się w katalogu działalności, do której można zastosować autorskie koszty uzyskania przychodów. Na projekt ten składają się jednak liczne umowy cywilnoprawne zawarte z grupą kilkunastu osób. Czy do wszystkich tych umów możemy zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, mimo że jest

 • Czy odszkodowanie za błędne świadectwo pracy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  Pracownik dostał od nas błędne świadectwo pracy. Dochodzi teraz odszkodowania z tego tytułu. Czy jeśli sąd przyzna mu takie odszkodowanie, będzie ono objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Kiedy dopłata do wypoczynku dzieci pracowników będzie zwolniona od podatku dochodowego

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  Firma planuje dopłacać pracownikom do wyjazdów wypoczynkowych ich dzieci. Jak to zrobić, żeby pracownicy nie musieli płacić podatku od takiego dofinansowania?

 • Co zrobić z amortyzacją środka trwałego, który został wymieniony na nowy z powodu uszkodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  W ramach reklamacji mają nam wymienić jeden środek trwały na drugi. Jak postąpić z amortyzacją tego wymienionego środka trwałego?

 • Jak rozliczać VAT w przypadku usług zamawianych za pośrednictwem platformy internetowej

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2018

  PROBLEM Firma A jest właścicielem serwisu (platformy internetowej) służącego do szybkiego zamawiania usług sprzątania pomieszczeń typu mieszkanie, dom lub biuro. Firma A nie jest firmą świadczącą usługi sprzątania i nie zatrudnia osób sprzątających ani podwykonawców w tym zakresie. Jest tylko platformą ułatwiającą

 • Jak odliczać VAT w przypadku sporu co do wysokości należności wykazanej na fakturze

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2018

  PROBLEM W maju 2015 r. spółka zawarła umowę o roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku biurowego. Spółka zlecała poszczególne zakresy robót innym firmom. Jedną z nich była firma A, która w styczniu 2016 r. wystawiła fakturę za wykonane roboty niezgodnie ze stanem faktycznym w kwocie brutto 492 000 zł, w tym VAT - 92 000

 • Czy na fakturze zakupu samochodu musi być NIP, aby nabywca mógł odliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) nabył samochód osobowy od dilera na fakturę z danymi prywatnymi (imię, nazwisko, adres, PESEL). Faktura dokumentująca transakcję zawiera nazwę towaru, kwoty netto, stawkę VAT, VAT oraz kwotę brutto. Przedsiębiorca zakupiony samochód osobowy będzie wykorzystywał w działalności

 • Jak rozliczyć VAT w myjni samoobsługowej z automatem gotówkowym

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna posiada myjnię samoobsługową. Co dwa dni pobierany jest utarg z myjni i przekazywany do kasy na podstawie dokumentu wewnętrznego. Raz na miesiąc tworzony jest dokument zbiorczy sprzedaży dla osób fizycznych, gdzie obliczony jest VAT do naliczenia. Czy firma postępuje prawidłowo i jak przedstawić sprzedaż

 • Czy użyczenie samochodu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Czy podatnik, który użycza samochodu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, ma obowiązek opodatkowania użyczenia, jeśli przy leasingu tego pojazdu na podstawie przepisów obowiązujących: od 1 kwietnia 2014 r. miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50%, do 31 marca 2014 r. miał prawo do

 • Czy dostawa i montaż dźwigów towarowych przez podwykonawcę jest opodatkowana na zasadzie odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2018

  PROBLEM Podatnik VAT czynny produkuje na zamówienie dźwigniki towarowe i osobowe, a następnie montuje je w budynkach. Z umowy wynika, że do zakresu robót należą: wykonanie dźwignika, wykonanie bramek współpracujących z dźwignikiem, transport dźwignika, instalacja dźwignika, serwis gwarancyjny i przeszkolenie wskazanych osób.

 • Jak rozliczyć w kosztach wydatki na projekt hali produkcyjnej

  data dodania: 27.04.2018

  PROBLEM Planuję inwestycję na działce, którą mam wpisaną do ewidencji środków trwałych. Otrzymałam fakturę za projekt budowlany hali, która ma na tej działce powstać (na kilkanaście tys. zł netto). Czy mogę ten wydatek zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? RADA Koszt

 • Czy można zaliczyć do kosztów odsetki z tytułu uregulowania polis ubezpieczeniowych z opóźnieniem

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2018

  PROBLEM Po terminie opłaciłem polisy ubezpieczeniowe za samochody ciężarowe. W związku z tym musiałem zapłacić odsetki za zwłokę. Czy te odsetki mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? RADA Tak, odsetki z tytułu uregulowania polis ubezpieczeniowych z opóźnieniem mogą zostać zaliczone do

 • Jaka stawka VAT na dostawę i montaż dźwigu w budynku mieszkalnym

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2018

  PROBLEM Czynny podatnik VAT produkuje oraz montuje dźwigi osobowe w budynkach mieszkalnych. Czy kompleksowa usługa budowlano-montażowa obejmująca dostawę oraz montaż dźwigu osobowego dla osoby niepełnosprawnej w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym może być opodatkowana stawką VAT 8%? RADA Tak,

 • Jak rozliczyć w pkpir skonto

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się według pkpir. Z jednym z unijnych kontrahentów uzgodniliśmy, że w przypadku wcześniejszej zapłaty udzielę mu skonta w wysokości 3%. Jest to kontrahent unijny, który nie chce przyjmować od mnie faktur korygujących. Jak rozliczyć to zdarzenie w

 • Kiedy pożyczka zaciągnięta przez Fundację może być wyłączona z podatku od czynności cywilnoprawnych

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  PROBLEM Celem statutowym Fundacji jest m.in. krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Fundacja zamierza zaciągnąć pożyczki od osób fizycznych na działalność statutową. Wartość pożyczek przekroczy 5 000 zł od jednej osoby w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych oraz wartość 25 000 zł od wielu podmiotów, w

 • Czy limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczą kwot brutto

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  PROBLEM Czy w przypadku podatnika CIT dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (a zatem gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek

 • Czy można opodatkować ryczałtem usługi wodociągowo-kanalizacyjne

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  PROBLEM Klient mojego biura rachunkowego zamierza od lipca 2018 r. założyć działalność gospodarczą w zakresie robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i odwadniających (PKWiU 43.22.11.0; PKD 43.22). Usługi będzie świadczył na rzecz spółki, w której był  zatrudniony na

 • Co ma zrobić podatnik, który nie zgadza się z korektą deklaracji podatkowej przeprowadzonej przez organ skarbowy?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Podatnik dostał zawiadomienie z urzędu skarbowego, że urzędnicy zrobili korektę jego deklaracji VAT-7. Zdaniem podatnika urząd się pomylił. Co podatnik powinien zrobić w takiej sytuacji? Podatnik ma 14 dni liczonych od dnia doręczenia mu kopii skorygowanej deklaracji na złożenie sprzeciwu. Jeśli to zrobi, uznaje się, że

 • Czy napiwki opłacane przez pracownika służbową kartą są jego przychodem

  data dodania: 26.04.2018

  PROBLEM Pracownik naszej spółki w ramach pełnienia swoich obowiązków pracowniczych spotkał się z kontrahentami w restauracji. Za usługę gastronomiczną oraz napiwek zapłacił firmową kartą płatniczą. Napiwek został udokumentowany wyciągiem bankowym z karty płatniczej. Fakt spotkania tego pracownika z kontrahentami

 • Czy wystawianie faktur zaliczkowych przed otrzymaniem zaliczki to bezpieczne rozwiązanie?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Podatnik otwierający działalność gospodarczą zakłada, że będzie wystawiał swoim klientom faktury zaliczkowe na wykonywane przez siebie dostawy towarów, i to jeszcze przed otrzymaniem samej zaliczki. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Takie rozwiązanie dopuszcza prawo. Naszym zdaniem jednak wystawianie faktur

 • Opłata recyklingowa za reklamówki na paragonie

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Podatnik sprzedaje w swoim sklepie między innymi torby foliowe. Transakcje są przeprowadzane za pośrednictwem kasy rejestrującej. Czy na paragonie dla klienta musimy wyodrębnić opłatę recyklingową od sprzedanej reklamówki? Nie ma takiej potrzeby. Przepisy nie wymagają wyodrębniania na paragonie kwoty opłaty recyklingowej.

 • Czy należy pobierać podatek u źródła od rat leasingowych za sprzęt komputerowy wypłacanych na rzecz niemieckiego kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2018

  PROBLEM Od maja 2018 r. dokonuję płatności z tytułu opłat za leasing komputerów na rzecz niemieckiego przedsiębiorcy (osoby fizycznej będącej niemieckim rezydentem podatkowym). Mam certyfikat rezydencji niemieckiego kontrahenta.  Raty leasingowe uiszczam do 15-go dnia każdego miesiąca z góry. Leasingowane komputery

 • Czy VAT zawarty w cenie zakupu towarów oraz usług dokonanych w Szwecji może być kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2018

  PROBLEM Na potrzeby prowadzonej działalność gospodarczej Y. sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) nabyła towary i usługi w Szwecji. W cenie zapłaconych faktur znajdował się szwedzki podatek od wartości dodanej. Spółka wystąpiła z wnioskiem do szwedzkiego organu podatkowego o zwrot podatku VAT, który jednak odmówił

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK