do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy usługi montażu mebli świadczone dla zagranicznych podatników podlegają odwrotnemu opodatkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 21.07.2017

  Problem Polski podatnik zamierza zawrzeć z niemieckim kontrahentem umowę o świadczenie usług montażu mebli. Czy podatnik powinien dokumentować świadczenie tych usług fakturami z wyrazami „odwrotne obciążenie”? Rada Tak, świadczenie usług montażu mebli, o których mowa w pytaniu, należy dokumentować fakturami z wyrazami

 • Czy można odliczyć VAT z dokumentu SAD zawierającego błąd w nazwie eksportera

  Porada aktualna | data dodania: 21.07.2017

  Problem Czy jest możliwe odliczenie VAT od importu towarów z dokumentu celnego zawierającego błędy? Dokonaliśmy importu towarów od kontrahenta z Tajlandii. Na dokumencie SAD pojawił się błąd w nazwie eksportera. Pomyłka została zgłoszona agencji celnej, która jest naszym przedstawicielem. Czekamy obecnie na sprostowanie. Kwota

 • Czy można jednocześnie być podatnikiem VAT czynnym i korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2017

  PROBLEM Jestem rolnikiem ryczałtowym z tytułu wykonywanej działalności rolniczej. Zamierzam rozszerzyć działalność i zarejestrować się do VAT. Czy nadal mogę korzystać ze zwolnienia z tytułu wykonywanej działalności rolniczej? Czy jeśli jako rolnik ryczałtowy kupię maszynę w Niemczech, muszę rozliczyć WNT? RADA

 • Jak rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą "in plus" za energię elektryczną

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2017

  Problem Otrzymałam w sierpniu 2017 r. korektę „in plus” do wystawionej w grudniu 2016 r. faktury za energię elektryczną. Jako przyczynę korekty wskazano niewłaściwe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. VAT rozliczam kwartalnie. Czy tę korektę ujmuję na bieżąco do rejestru, czy powinnam skorygować deklarację za

 • Czy po przekroczeniu limitu zwolnienia należy zainstalować kasę rejestrującą

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2017

  Problem Świadczymy usługi w zakresie aranżacji wnętrz przy użyciu paneli fluffo. Jesteśmy podatnikiem VAT. Dotychczas nasze usługi skierowane były w stronę firm. W związku z tym zawsze wystawiamy faktury. Ze względu jednak na rosnącą popularność produktu postanowiliśmy rozszerzyć ofertę także dla osób prywatnych. W

 • Czy naliczać VAT z tytułu obciążania najemców lokali użytkowych kosztami opłaty śmieciowej

  Porada aktualna | data dodania: 13.07.2017

  Problem Postępując zgodnie z treścią zawartych umów, gmina obciąża najemców lokali użytkowych kosztami opłaty śmieciowej. Czy z tego tytułu powinna naliczać VAT według stawki właściwej dla najmu?

 • Czy i w jakiej wysokości przysługuje odliczenie VAT od wydatków związanych ze sprzedażą samochodu firmowego

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2017

  Problem Firma prowadząca działalność mieszaną sprzedaje swoje samochody, w tym samochody osobowe. Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia w całości VAT od zakupów związanych ze sprzedażą samochodów, np. kosztów ogłoszeń, przetargu czy wyceny rzeczoznawcy? Rada Firma jest uprawniona do odliczenia w całości podatku od

 • W jakiej wysokości można odliczyć VAT z tytułu zakupu samochodu sfinansowanego częściowo dotacją

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2017

  Problem Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT otrzymał dotację, z której częściowo sfinansuje zakup samochodu. W jakiej wysokości przedsiębiorca może odliczyć VAT z tego tytułu? Rada Przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia VAT od nabycia tego samochodu w pełnej wysokości, jeśli samochód ten

 • Czy koszty używania samochodu wynajętego od osoby prywatnej muszą być rozliczane w ramach limitu kilometrówki

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2017

  Problem Powadzę działalność gospodarczą. Od sierpnia 2017 r. na potrzeby tej działalności wynajmuję samochód od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy koszty związane z jego używaniem muszę rozliczać w ramach limitu kilometrówki? Jak rozliczyć w kosztach czynsz za  najem?

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na urządzenie siłowni dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2017

  Problem Pracownicy mojej firmy są narażeni na wiele niekorzystnych dla zdrowia czynników związanych z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami, w szczególności na wysoki poziom stresu. Czynniki te mają bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, co z kolei przekłada się na spadek ich

 • Czy jest możliwe samofakturowanie na rzecz podatnika zwolnionego z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 10.07.2017

  Problem Wynajmuję lokal od podatnika zwolnionego z VAT. Czy samofakturowanie na rzecz takiego podatnika jest możliwe, gdy sam jestem podatnikiem VAT czynnym? Rada Tak, możliwe jest samofakturowanie na rzecz podatnika zwolnionego z VAT. Szczegóły w uzasadnieniu. Uzasadnienie Możliwość samofakturowania przewiduje art. 106d ust.

 • Jakie są skutki w VAT darowizny gospodarstwa rolnego

  Porada aktualna | data dodania: 07.07.2017

  PROBLEM Mój ojciec przekazał mi gospodarstwo rolne. Był czynnym podatnikiem VAT i zlikwidował działalność, gdyż przeszedł na emeryturę. Ja zarejestrowałem się do VAT. Czy konieczna jest korekta odliczonego VAT od zakupu środków trwałych przez mojego ojca? Czy ojciec powinien sporządzić remanent i odprowadzić VAT? Czy

 • Czy kwotę otrzymanej zaliczki lub sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem wliczamy do limitu zwolnienia podmiotowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.07.2017

  PROBLEM W kwietniu 2017 r. rozpocząłem działalność gospodarczą. Wykonuję usługi budowlane. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót. Otrzymałem zaliczki od kontrahentów. Będę wystawiał również faktury objęte odwrotnym obciążeniem. Czy kwoty te wpływają na wysokość limitu zwolnienia podmiotowego? RADA

 • Jak ustalać datę otrzymania faktury, jeśli podatnik nie odbiera jej osobiście

  Porada aktualna | data dodania: 04.07.2017

  PROBLEM Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w zakresie handlu hurtowego artykułami elektroinstalacyjnymi. Do odbioru faktur zakupowych w spółce upoważnieni są obaj wspólnicy, nasi przedstawiciele, a także kierowcy, którzy jeżdżą po towar do producentów. Część faktur trafia do nas również

 • Czy otwierając sklep stacjonarny, trzeba mieć kasę fiskalną

  Porada aktualna | data dodania: 04.07.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży zabawek. Dotychczas moja aktywność miała miejsce tylko w internecie (posiadam sklep internetowy, korzystam też z portali aukcyjnych). Wynagrodzenie za zabawki otrzymywałem tylko za pośrednictwem rachunku bankowego. Zabawki dostarczane były zawsze za pośrednictwem firmy

 • Jak zaewidencjonować w pkpir przekazanie towaru na potrzeby prywatne pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu sprzętem sportowym. Na początku lipca 2017 r. przekazałem nieodpłatnie jednemu z pracowników hulajnogę, którą w momencie zakupu zaliczyłem do towarów handlowych. W sierpniu planuję przekazać kolejnym dwóm pracownikom rowery. W ten sposób chcę

 • Jak opodatkować przychody z najmu przyczep kempingowych

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Klient mojego biura jest właścicielem działki rekreacyjnej. Kupił cztery przyczepy kempingowe. Zamierza wynajmować je krótkoterminowo (w cyklu tygodniowym) osobom trzecim. Wynajem przyczep będzie prowadzony jedynie sezonowo, w okresie od maja do września. Klient nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a

 • Czy ryczałty za jazdy lokalne wypłacane pracownikom są opodatkowane PIT?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Do obowiązków pracowników mojej firmy (branża informatyczna) należy przemieszczanie się na terenie całego miasta. W tym celu korzystają oni z prywatnych samochodów. Na podstawie zawartej ze mną umowy cywilnej otrzymują zwrot kosztów utrzymania tych samochodów. Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje w

 • Czy zapłata za towar może być dowodem, że doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Czy zapłata za towar jest wystarczającym dowodem uprawdopodobniającym, że towar został wywieziony i dostarczony do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego? RADA   Niestety, sama zapłata za towar nie jest wystarczającym dowodem uprawdopodobniającym, że towar został wywieziony i dostarczony do

 • Czy węzeł cieplny stanowi odrębny od budynku środek trwały?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM W 2015 r. nabyłem budynek mieszkalny z zamiarem przeznaczenia go do działalności gospodarczej. W celu adaptacji budynku do prowadzonej działalności gospodarczej od 2015 r. prowadzę inwestycję polegającą na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego w celu

 • Kiedy zwolniony dochód z dywidend otrzymanych przez spółkę zagraniczną będzie opodatkowany w Polsce

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. należy do międzynarodowej grupy spółek prowadzącej działalność w branży deweloperskiej. Spółka prowadzi rozliczenia finansowe między spółkami (jako tzw. centrum operacyjne). Jest także właścicielem ponad 30% udziałów w spółce z siedzibą w Luksemburgu. Spółka, w której jesteśmy

 • Czy połączenie spółek kapitałowych przez ich przejęcie podlega PCC

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce zamierza w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączyć się z dwiema innymi spółkami (spółki akcyjne mające siedzibę w Polsce). Połączenie spółek nastąpi poprzez inkorporację, tj. spółka ABC przejmie majątek należący do pozostałych spółek. W wyniku

 • Czy zapomoga wypłacona pracownikowi w związku z zalaniem mieszkania jest zwolniona z PIT?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Wypłaciliśmy pracownikowi ze środków obrotowych zapomogę losową w wysokości 2000 zł. Mieszkanie pracownika zostało kompletnie zalane przez sąsiada. Pracownik przedstawił ze spółdzielni mieszkaniowej zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Czy powinniśmy pobrać zaliczkę na PIT od tego świadczenia?

 • Jak amortyzować traktorek do koszenia trawy?

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Kupiłem traktorek do koszenia trawy. Koszt zakupu to 6700 zł netto. Jaką stawką mam go amortyzować? RADA Traktorek do koszenia trawy powinien Pan sklasyfikować w grupowaniu KŚT 592. W przypadku wyboru amortyzacji metodą liniową roczna stawka amortyzacji wyniesie 14%. Może Pan również

 • Czy sprzedaż prywatnych gruntów po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest opodatkowana VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. W majątku prywatnym posiadam działkę mającą charakter budowlany (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu). Nie była ona związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, nie jest w związku z tym również środkiem trwałym w