do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie zmiany będą obowiązywać w rozliczeniach podatkowych z pracownikami od 1 stycznia 2018 r.

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

  Zakwalifikowanie przychodów uzyskiwanych przez pracowników z instrumentów finansowych lub papierów wartościowych w ramach tzw. programów motywacyjnych do źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy podwyższenie rocznej kwoty wolnej od podatku, a także limitu 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców oraz wysokości zwolnień podatkowych dla pracowników – takie zmiany wprowadza od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Jak rozliczyć usługę elektroniczną świadczoną na rzecz unijnej firmy

  Porada aktualna | data dodania: 22.11.2017

  PROBLEM Wykonaliśmy usługę elektroniczną na rzecz niemieckiej firmy, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Czy tę usługę możemy rozliczyć w systemie MOSS? RADA Nie, świadczenia tej usługi nie można rozliczyć w systemie MOSS. Nie ma bowiem możliwości rozliczania w tym systemie usług świadczonych dla

 • Czy można zaliczyć do kosztów zwrot wydatków za leczenie pracownika w trakcie zagranicznej podróży służbowej

  Porada aktualna | data dodania: 20.11.2017

  PROBLEM Jeden z moich pracowników rozchorował się w trakcie zagranicznej podróży służbowej. Czy mogę zaliczyć do kosztów zwrot wydatków na to leczeniem, jakie poniosłem na rzecz pracownika po jego powrocie do kraju? Czy pracownik z tytułu zwrotu tych kosztów uzyskał przychód ze stosunku pracy? RADA Tak. Do

 • Jak ująć w pkpir wydatek na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Kupiłem grunt pod budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie budowy takich budynków. Jak rozliczyć zakup tego gruntu w pkpir? RADA Zakupiony przez Pana grunt pod budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż należy uznać za towar handlowy. Jego zakup należy ująć w

 • Jaka stawka VAT obowiązuje na sprzedaż wody butelkowanej

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Nasza spółka jest właścicielem sieci sklepów spożywczych. W naszym asortymencie znajduje się butelkowana niegazowana woda źródlana. Jaką stawkę VAT powinniśmy tu zastosować? Naszym zdaniem woda źródlana w butelkach powinna być traktowana jak „Woda w postaci naturalnej” (PKWiU 36.00.1), której dostawa jest

 • Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego powoduje obowiązek korekty

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego będzie wiązało się z koniecznością korekty VAT odliczonego przy nabyciu nieruchomości? Nieruchomość nadal będzie służyła do wykonywania czynności opodatkowanych VAT – będzie wynajmowana na cele użytkowe. RADA Wycofanie

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zagraniczne diety zleceniobiorców

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Przedsiębiorca zamierza wysyłać na terytorium Danii zleceniobiorców do wykonywania prac budowlanych. Zawarł z nimi umowy zlecenia na okres 4–5 miesięcy, czyli na czas wykonania pracy. Zleceniobiorcy będą tylko i wyłącznie świadczyć pracę na terytorium Danii. Zleceniobiorcy podlegają opodatkowaniu na terytorium

 • Czy urząd może zmienić wymiar podatku od nieruchomości ze względu na zmianę orzecznictwa

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM W 2016 r. zmieniły się przepisy odnośnie do opodatkowania wiatraków. 4 stycznia 2017 r. gmina wezwała podatnika do zmiany (podwyższenia) wartości budowli (wiatraków). 11 stycznia 2017 r. podatnik złożył informację w brzmieniu dotychczasowym, a więc nieuwzględniającą wskazanego przez organ podwyższenia wartości

 • Jak opodatkować przychód ze sprzedaży mieszkania stanowiącego środek trwały

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych. Działalność ta jest opodatkowana podatkiem liniowym. Przedsiębiorca zamierza sprzedać jeden z lokali mieszkalnych stanowiących środek trwały w jego firmie. Lokal ten został nabyty i oddany do używania w 2011 r. Czy przychód ze

 • Kiedy można jednorazowo amortyzować fabrycznie nowe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM W sierpniu 2017 r. podatnik kupił fabrycznie nowy środek trwały z grupy 3 KŚT o wartości początkowej 10 000 zł. Skorzystał w tym miesiącu z jednorazowej amortyzacji na podstawie art. 22k ust. 14–21 updof. W listopadzie 2017 r. podatnik ten kupił fabrycznie nowy środek trwały z grupy 5 KŚT o wartości początkowej

 • Czy budując własny dom, podatnik może zastosować stawkę 8% VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Podatnik prowadzi firmę budowlaną. W ramach firmy zakupuje materiały budowlane, od których odlicza VAT, a następnie wykonuje usługi budowlane i nalicza za nie VAT. Zamierza wybudować własny dom mieszkalny (do 300m2) z wykorzystaniem pracowników i materiałów firmy. Za wykonane usługi budowlane na cele prywatne podatnik

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zwrot częściowo zamortyzowanego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Jednostka w lipcu 2017 r. zakupiła środek trwały. W tym samym miesiącu został on przyjęty do ewidencji środków trwałych i od sierpnia 2017 r. są naliczane od niego odpisy amortyzacyjne. We wrześniu 2017 r. środek trwały uległ uszkodzeniu. Na podstawie umowy ze sprzedawcą został mu zwrócony w październiku 2017 r., w

 • Czy weekendowe usługi zakwaterowania studentów świadczone przez zespół szkół są opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 16.11.2017

  PROBLEM Przy zespole szkół zawodowych jest usytuowana bursa dla uczniów uczęszczających do tego zespołu. W niedalekiej odległości znajduje się także politechnika. Niedawno politechnika wystąpiła do nas z zapytaniem, czy na okresy weekendowe nie zgodzilibyśmy się wynajmować studentom zaocznym pokoi w bursie. Mamy pozytywną

 • Czy sporządzać dokumentację podatkową dla objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Przychody spółki przekraczały w ubiegłych latach 2 mln euro i dokonuje ona transakcji z podmiotami powiązanymi. Spółka planuje wniesienie wkładu do powiązanej spółki, w zamian zaś uzyska udziały w podwyższonym kapitale zakładowym  o wartości nominalnej niższej niż wartość wniesionego wkładu. Nadwyżka ponad

 • Jak rozliczyć koszt wykonania strony internetowej

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. zleciła wykonanie strony internetowej. Koszt zlecenia wyniósł 8000 zł. Zawarta umowa przewiduje, że na spółkę zostaną przeniesione autorskie prawa majątkowe do wykonanej strony. Czy wykonaną stronę spółka powinna amortyzować jako wartość niematerialną i prawną? RADA Strony internetowe jako takie

 • Czy spółka przejmująca ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od kredytu zaciągniętego przez spółkę przejętą

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Spółka Y przewiduje przeprowadzenie połączenia ze Spółką X (w której posiada 100% udziałów) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia cały majątek Spółki X zostanie przeniesiony na Spółkę Y. Celem połączenia jest wspólne kontynuowanie działalności gospodarczej. Obie

 • Kiedy powstają przychody w przypadku refakturowania kosztów mediów

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Spółka X wynajmuje spółce Y magazyn. Poza czynszem najmu spółka X obciąża spółkę Y kosztami mediów, wystawiając refaktury. Kiedy spółka X powinna rozpoznawać przychody z tytułu refaktur kosztów mediów? RADA Przychody z tytułu refakturowania kosztów mediów spółka X powinna rozpoznawać w ostatnich dniach

 • Czy spółka może sprzedać za przysłowiową złotówkę nieruchomość na rzecz gminy

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2017

  PROBLEM Spółka jest właścicielem terenu. Na granicy tej nieruchomości przebiega most i wał. Nakłady na utrzymanie wału są bardzo duże, dlatego spółka postanowiła sprzedać tę część nieruchomości gminie, tym bardziej że nie korzysta z tej części działki, ponieważ jest ona znacznie oddalona od magazynów spółki, które

 • Jak rozliczyć świadczenie dla pracownika ze środków ZFŚŚ, które przewyższa kwotę zwolnienia z PIT

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2017

  Pracownik otrzymał od zakładu pracy świadczenie rzeczowe sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych w wysokości 500 zł. Jak podatkowo potraktować taki wydatek?

 • Czy wydatki na szkolenie pracowników z używania programu komputerowego zwiększają jego wartość początkową

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2017

  Podatnik planuje wykorzystywać w swojej firmie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Jego używanie wymaga odpowiedniego przeszkolenia pracowników. Jak potraktować wydatki na takie szkolenia?

 • Czy można zaliczyć do kosztów karę od inspektora transportu drogowego

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2017

  Spółka z o.o. dostała 2000 zł kary od inspektora transportu drogowego. Czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 • Czy wybór opodatkowania w formie podatku liniowego zawsze oznacza utratę prawa do ulgi na dzieci

  Porada aktualna | data dodania: 13.11.2017

  PROBLEM Pracuję na etacie i jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory rozliczałam się na zasadach ogólnych. Od początku 2018 r. chciałabym przejść na podatek liniowy. Czy wybierając opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym, utracę prawo do ulgi na dzieci? RADA Wybór

 • Czy dwa posiłki profilaktyczne w ciągu dnia stanowią przychód pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 10.11.2017

  PROBLEM Naszym pracownikom zgodnie z przepisami bhp przysługują w okresie zimowym posiłki profilaktyczne. Jeśli będziemy im zapewniać dwa posiłki dziennie, to czy po ich stronie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu? RADA Wartość drugiego posiłku zagwarantowanego pracownikowi stanowi dla niego

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług prawniczych

  Porada aktualna | data dodania: 09.11.2017

  PROBLEM Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zapłaty za usługę prawniczą przed jej wykonaniem? Czy w takiej sytuacji ma zastosowanie wyjątek, o którym mówi art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. zastrzeżenie art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT? A jak jest w przypadku importu tych usług? RADA Termin powstania obowiązku

 • Czy obciążenie polskiego przewoźnika kosztami skradzionego towaru poza terytorium kraju należy rozliczyć jako WNT

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM Jesteśmy firmą świadczącą usługi transportowe na terenie Polski i poza nią. Podczas transportu towarów na zlecenie niemieckiego podatnika już na terenie Niemiec nasz kierowca został napadnięty, a towar skradziony. Mimo że towar został skradziony w takich okolicznościach i że została wezwana policja, nasz kontrahent