do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ryczałt z tytułu korzystania z samochodów służbowych obejmuje również koszty paliwa

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  NSA wydał precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Jego zdaniem ustalany z tego tytułu zryczałtowany przychód obejmuje również koszty paliwa. Tym samym nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym w tej kwestii od lat przez organy podatkowe.

 • Split payment, czyli płatność podzielona – odpowiedzi MF

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Ministerstwo Finansów przygotowało listę odpowiedzi na pytania zadawane przez podatników w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności. MF wyjaśniło m.in., jak odbywa się zapłata VAT z rachunku VAT do urzędu skarbowego oraz co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty. Przedstawiamy odpowiedzi przygotowane przez MF w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 • Zmiana zasad blokowania rachunków na zlecenie Szefa KAS

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Od 22 sierpnia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy w zakresie blokowania rachunków bankowych przez Szefa KAS. Główna zmiana polega na ograniczeniu możliwości zaskarżenia działań Szefa KAS. Zmiany spowodowały, że blokady dokonanej na 72 godziny nie można w ogóle zaskarżyć, a postanowienie o przedłużeniu blokady można zaskarżyć dopiero po wniesieniu zażalenia.

 • Czy odszkodowanie za nieodebranie towarów podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  PROBLEM Spółka zajmuje się produkcją artykułów spożywczych, które mają określony termin przydatności do spożycia. Zawierając umowy z nabywcami, spółka w umowie zamieszcza klauzulę zabezpieczającą, na wypadek nieprawidłowego wywiązania się nabywcy z warunków umowy, tj. braku odbioru towarów zamówionych przez nabywcę. W

 • Na kogo podatnik powinien wystawić fakturę za remont szkoły publicznej

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  PROBLEM Właściciel firmy budowlanej wygrał przetarg na remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej. Ofertę przetargową wystawiła gmina. Na kogo teraz ma on wystawić fakturę - na gminę czy na szkołę? RADA Właściciel firmy budowlanej powinien wystawić fakturę na gminę wskazaną jako nabywca usługi. Nie ma jednak przeszkód,

 • Jak dokonać podzielonej płatności, gdy na rachunku VAT brakuje środków

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2018

  PROBLEM Czy możemy zapłacić fakturę, korzystając z systemu podzielonej płatności, gdy na rachunku VAT jest za mało środków, aby pokryć całą kwotę podatku? A co z wpłatą VAT do urzędu skarbowego? RADA Tak, w takim przypadku bank pobierze brakującą część z rachunku. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku zapłaty VAT do

 • Czy dofinansowanie kosztów dokształcania podjętego z inicjatywy pracownika podlega opodatkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników po roku odbywania studiów, które podjął z własnej inicjatywy, wystąpił do nas z wnioskiem o dofinansowanie czesnego. Wyraziliśmy zgodę na pokrycie 50% opłaty za pozostałą część okresu studiów, ponieważ kierunek, na którym pracownik studiuje, będzie przydatny w pracy wykonywanej przez tę

 • Jak opodatkować zwrot kosztów podróży służbowej wykonanej przez zleceniobiorcę?

  Porada aktualna | data dodania: 13.09.2018

  Współpracujący z naszą firmą zleceniobiorca dostał polecenie służbowego wyjazdu do klienta. Czy zwrócone mu pieniądze za bilet kolejowy muszą być u niego opodatkowane?

 • Czy zwrot kosztów za dojeżdżanie do pracy przez pracownika zawsze wyklucza możliwość stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu?

  Porada aktualna | data dodania: 13.09.2018

  Czy wobec pracownika, który dojeżdża do pracy z innej miejscowości, mogą być naliczone podwyższone koszty uzyskania przychodu, jeśli pracownik ten dostaje od firmy zwrot kosztów takich dojazdów?

 • Kiedy nieodpłatna praca członków rodziny nie będzie przychodem przedsiębiorcy?

  Porada aktualna | data dodania: 13.09.2018

  Mój siostrzeniec przez kilka dni będzie nieodpłatnie pomagał mi w firmie przy sprzątaniu po remoncie. Czy jego pracę powinienem jakoś opodatkować?

 • Jak postąpić, gdy podatnik omyłkowo nie ujął w pkpir faktury sprzedażowej

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i rozlicza się na podstawie pkpir. Za każdy miesiąc płaci całą należną zaliczkę. We wrześniu 2018 r. zorientowała się, że w kwietniu 2018 r. popełniła błąd i nie uwzględniła w pkpir za ten miesiąc jednej z faktur sprzedażowych. Do

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych transakcje kartami paliwowymi

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM W celu uproszczenia kwestii związanych z zakupem paliwa (i w celu oszczędności) Spółka zakupiła karty paliwowe. Służyć one będą do zakupu paliwa wyłącznie do samochodów służbowych. Jak ująć w księgach rachunkowych transakcje za pomocą tych kart związane z tankowaniem? RADA Ewidencja zakupu paliwa za pomocą

 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70

 • Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski? RADA Otrzymanie, jak i wystawienie faktury w języku obcym nie powoduje powstania obowiązku przetłumaczenia go na język polski przed wprowadzeniem go do ksiąg rachunkowych. Należy jednakże zwrócić uwagę, że części faktur nie

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zakup usług Google AdWords

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć księgach rachunkowych fakturę z Google będącą wewnątrzwspólnotowym nabyciem usług? Przykładowe pozycje z faktury to: przedpłata za Google AdWords 2000 zł, Google AdWords 498,76 zł, środki z przedpłaty za Google AdWords (-)498,76 zł. RADA W przypadku importu usług (bo z takim mamy w rozpatrywanym

 • Kiedy należy opodatkować VAT kaucję rezerwacyjną i zaewidencjonować ją w kasie fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi park rozrywki dla dzieci (głównie trampoliny). W przypadku rezerwacji terminów na wstęp do parku rozrywki Spółka przyjmuje kaucje gwarancyjne, których celem jest gwarantowanie uzyskania zapłaty zarówno w przypadku, gdy goście przybędą, jak również jeśli zrezygnują z

 • Czy usługi fizjoterapeutyczne są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) od sierpnia 2018 r. rozpoczął świadczenie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług fizjoterapeutycznych. Przedsiębiorca jest wykwalifikowanym fizjoterapeutą. Ukończył studium fizjoteraupeutyczne z tytułem technik fizjoterapii oraz studia magisterskie ze specjalizacją

 • Czy media przy najmie mogą być refakturowanie odrębnie

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Wynajmuję lokal użytkowy. Wszelkie koszty mediów chciałbym refakturować na mojego najemcę. Czy jest to możliwe? RADA Tak, nie ma przeszkód, aby dokonać refakturowania usług mediów, choć organy podatkowe prezentowały w przeszłości odmienne stanowisko w tej sprawie. UZASADNIENIE Uregulowania

 • Kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Spółka Y. (podatnik VAT czynny) zajmuje się wyłącznie sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Spółka zatrudnia m.in. przedstawicieli handlowych. Każdemu z przedstawicieli handlowych powierzone zostały samochody osobowe celem realizacji zadań służbowych. Samochody te Spółka użytkuje na podstawie umowy leasingu

 • Czy zbiorcza faktura korygująca musi obejmować wszystkie dostawy z danego okresu

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Czy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczych faktur korygujących do udzielonych rabatów, bonifikat, upustów lub dokonanych zwrotów towarów, w sytuacji gdy rabat (zwrot) nie obejmuje wszystkich dostaw w danym okresie? RADA Tak, jest dopuszczalne wystawienie zbiorczych faktur korygujących, które nie obejmują wszystkich

 • Jak powinno wyglądać potwierdzenie przyjęcia towaru przez odbiorcę w ramach WDT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Jakie elementy powinno posiadać potwierdzenie przyjęcia towaru przez odbiorcę przy WDT na warunkach CPT? Odbiorcy różnie potwierdzają odbiór. Na dokumencie CMR w polu 24 stawiają: tylko firmową pieczątkę, firmową pieczątkę i nieczytelny podpis, firmową pieczątkę, nieczytelny podpis i datę odbioru, firmową pieczątkę

 • Czy można odliczyć VAT z faktury za wynajem mieszkania dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Nasza firma świadczy usługi budowlane. Praca często wykonywana jest poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Dlatego też jesteśmy zmuszeni wynająć dla pracowników mieszkanie. Ostatnio otrzymaliśmy fakturę z naliczonym podatkiem VAT? Czy została ona wystawiona prawidłowo? Czy możemy odliczyć z niej

 • Czy podatnik zwolniony podmiotowo musi podawać na fakturze podstawę prawną

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT. Kontrahent zażądał ode mnie wystawienia faktury. Czy na fakturze muszę podać podstawę prawną zwolnienia? RADA Nie ma Pan obowiązku podawania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia, ale może Pan to zrobić. UZASADNIENIE Elementy, jakie powinna zawierać

 • Kiedy dostawa dokonywana w ramach dostawy łańcuchowej stanowi eksport towarów opodatkowany stawką 0%

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Spółka (A) ma zamiar sprzedawać własne wyroby odbiorcy z Czech (B), który będzie je wysyłał poza UE do ostatecznego swojego odbiorcy (C). W transakcji uczestniczą trzy podmioty. Dostawa będzie się odbywała na warunkach CFR, czyli organizacja transportu i odprawa leży po stronie Spółki. Z magazynu Spółki wyroby będą

 • Czy można zaliczyć do kosztów wartość towarów nabytych z możliwością odkupu przez klienta, które zostały skradzione

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  skupuje od klientów rzeczy ruchome z możliwością ich odkupu. Czas na odkupienie rzeczy ruchomej to okres od miesiąca wzwyż. Przez ten czas rzeczy te pozostają zabezpieczone w magazynach należących do Przedsiębiorcy. Jeżeli w tym okresie rzeczy nie zostaną

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK