do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak opodatkować sprzedaż towarów nabytych przed 1 października 2013 r., które obecnie zaliczane są do złomu

  Porada aktualna do dnia 2015-06-30 | data dodania: 13.02.2014

  Posiadamy na stanie magazynowym zapasy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, które zostały nabyte przed 1 października 2013 r. ze stawką VAT 23%, gdy jeszcze nie były zaliczane do złomu. Zamierzamy sprzedać te towary do budżetówki, tj. podmiotowi niebędącemu czynnym podatnikiem VAT. Czy powinniśmy zastosować 23% stawkę VAT? Dodam, że dostawa ta nie będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

 • Gdzie jest opodatkowana sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i jak ją udokumentować

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Zamierzam rozpocząć sprzedaż wysyłkową. Zakładam, że moi klienci będą pochodzić m.in. z Niemiec. Będą to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Czy tego rodzaju transakcje będą opodatkowane w Polsce? Jak należy je dokumentować?

 • Kiedy w 2014 r. powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług konserwacyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Nasi pracownicy na zlecenie innych firm pracują w ich zakładach cały rok. Praca polega na utrzymywaniu ruchu, remoncie maszyn i urządzeń oraz konserwacjach. Do tej pory faktury za te usługi wystawialiśmy w tzw. platformie Ariba, czyli elektronicznie prawie każdego dnia na podstawie pojawiających się tam zamówień (podobnych do protokołów). Obowiązek w VAT wykazywaliśmy na zasadach ogólnych. Jak będzie to wyglądać w 2014 r.?

 • Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury za zakup nieodpłatnie przekazywanych kalendarzy

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Moja firma w związku ze świadczeniem usług reklamowych rozdaje kalendarze ścienne. Na kalendarzu jest reklama mojej firmy reklamowej i innych firm, które wykupiły miejsce w tym kalendarzu. Kalendarze zamówiłem w drukarni. Czy mogę odliczyć VAT od ich zakupu?

 • Kiedy w 2014 r. powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług spedycyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Pracownik korzysta czasami z usług firmy spedycyjnej, z którą nasza firma ma podpisaną umowę. Wystawiamy na pracownika refakturę za usługę spedycyjną. Do tej pory było tak, że wysłanie przez pracownika paczki kurierem odbywało się w jednym miesiącu, faktura uwzględniająca koszty wysyłki docierała do nas mniej więcej po miesiącu i dopiero w tym momencie refakturowaliśmy koszt na pracownika. W zeszłym roku obowiązywały szczególne zasady ustalania obowiązku podatkowego. A jak to wygląda w 2014 r.?

 • Czy w związku z zaliczeniem zaliczki na poczet bieżących należności można uznać, że doszło do jej zwrotu

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Otrzymaliśmy przedpłatę na towar. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową i po pięciu miesiącach częściowo zrealizowaliśmy dostawy. Pozostałą kwotę zamówienia mieliśmy zwrócić, ale kontrahent poprosił o zaliczenie jej na poczet bieżących należności. Wystawiliśmy więc korektę faktury zaliczkowej i kompensatę rozliczającą korektę i bieżące należności. Czy w tej sytuacji należy uznać, że doszło do zwrotu zaliczki?

 • Czy na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej w 2013 r. można ubiegać się o zwrot części wydatków na materiały budowlane na „starych” zasadach

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Pod koniec 2013 r. zamówiłam materiały dachowe. W związku z tym wpłaciłam zaliczkę 100% i otrzymałam 30 grudnia 2013 r. fakturę zaliczkową. Czy na tej podstawie mogę wystąpić o zwrot części poniesionego wydatku na „starych” zasadach?

 • Jak rozliczać refaktury do faktur za media wystawionych w 2013 r.

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Nasza firma refakturuje energię elektryczną i usługi dystrybucji innym firmom. W styczniu br. otrzymaliśmy fakturę za energię elektryczną: – data sprzedaży: 01/2014, – data wystawienia: 17/12/2013, – termin płatności: 10/01/2014. Do tej faktury wystawiliśmy naszemu klientowi refakturę z datą 31 stycznia i z terminem płatności 20 lutego. Kiedy mamy rozliczyć taką refakturę?

 • Jak w 2014 r. rozliczać faktury wystawione przed dostawą towarów

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Towar jest wysyłany transportem lub kurierem razem z fakturą. Następnie czekam na podpisane WZ. Datę, z jaką nabywca otrzymał towar, przyjmuję za datę powstania obowiązku podatkowego, gdyż zapłata następuje po dostawie. Gdy klient otrzymał towar w lutym, uznaję, że obowiązek podatkowy powstał w lutym. Daty dostawy nie wpisuję na fakturze, gdyż w chwili jej wystawienia nie jest znana. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie za zaliczeniem pocztowym

  Porada aktualna | data dodania: 08.02.2014

  Jesteśmy firmą produkującą elektryczne piecyki – opiekacze. Zasadniczo nie prowadzimy sprzedaży detalicznej, ale zadzwonił do nas klient – osoba fizyczna nieprowadząca działalności – z ofertą kupna takiego piecyka. Wysłaliśmy mu towar za zaliczeniem pocztowym 20 stycznia. Klient otrzymał go 23 stycznia. Natomiast płatność z poczty otrzymaliśmy w lutym. Kiedy mamy rozliczyć tę dostawę?

 • Jak rozliczyć duplikat faktury wystawionej przed 1 stycznia 2014 r.

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 08.02.2014

  23 stycznia 2014 r. wpłynął do firmy duplikat faktury za zakup paliwa, z datą sprzedaży: marzec 2013 r. Faktura wcześniej nie dotarła do księgowości. Kiedy można odliczyć VAT z tego duplikatu?

 • Jak ustalić, czy w 2014 r. możemy korzystać ze zwolnienia – stanowisko MF

  Porada aktualna do dnia 2014-12-31 | data dodania: 08.02.2014

  Od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady ustalania limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość sprzedaży. Z powodu braku przepisów przejściowych powstał problem, czy ustalając prawo do zwolnienia na 2014 r., korzystamy z nowych czy ze starych przepisów. Więcej przemawiało za tym, aby stosować stare przepisy (pisaliśmy o tym w numerach 23/2013 i 24/2014). Potwierdziła to również KIP. Jednak na pytanie redakcji Ministerstwo Finansów nie potwierdziło tej wersji, uznając, że prawo do zwolnienia musimy ustalać na nowych zasadach.

 • Czy zawsze można przesunąć termin odliczenia VAT na następne okresy rozliczeniowe – skutki zmian w VAT

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 08.02.2014

  Odliczanie podatku naliczonego wynikającego z transakcji związanej ze sprzedażą opodatkowaną lub inną, ale z prawem do rozliczenia, jest jednym z najważniejszych uprawnień czynnego podatnika VAT. Ważne przy tym jest nie tylko to, aby podatnik w prawidłowy sposób zdefiniował kwotę podatku naliczonego podlegającego rozliczeniu, ale również to, by alokował taką operację w odpowiednim okresie rozliczeniowym. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. w istotny sposób modyfikują terminy odliczania podatku naliczonego. Istnieje jednak podejrzenie, że zmiany mogą być dalej idące, niż spodziewał się tego sam ustawodawca. Tylko czy taka ewentualna zmiana jest uzasadniona i w ogóle legalna – o tym w niniejszym tekście.

 • Jak dokonać w 2014 r. korekty WDT z 2013 r.

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2014

  W sierpniu 2013 r. sprzedaliśmy towar kontrahentowi z Hiszpanii. Na początku stycznia br. zwrócił nam 10 ton tego towaru. Mamy CMR na ten zwrot i chcemy wystawić fakturę korygującą. W której deklaracji powinniśmy ująć fakturę korygującą? Jaki kurs waluty powinniśmy zastosować do tej korekty? Czy powinien to być kurs waluty z dnia poprzedzającego sierpniową sprzedaż?

 • Jak rozliczyć fakturę za dzierżawę za styczeń 2014 r. wystawioną w grudniu 2013 r.

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2014

  W grudniu 2013 r. wystawiliśmy fakturę za dzierżawę za styczeń 2014 r. Termin płatności przypadał 10 stycznia 2014 r. W tym dniu otrzymaliśmy czynsz. Kiedy mamy rozliczyć tę fakturę – w deklaracji za grudzień czy w deklaracji za styczeń?

 • Jak rozliczyć komis po zmianach w 2014 r.

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2014

  Firma ma zawarte umowy komisu z producentami wyrobów. Ani komisant, ani komitent nie są małymi podatnikami. Dotychczas komitenci rozliczali VAT zgodnie z art. 19 ust. 16a ustawy o VAT. Czy od Nowego Roku w przypadku umowy komisu obowiązek podatkowy powstaje u komitenta dopiero w chwili otrzymania zapłaty? Czy faktury wystawiane przez komitentów na rzecz komisanta powinny zawierać adnotację „metoda kasowa” lub informację o umowie komisu? Kiedy komisant może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach?

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług udzielania licencji

  Porada aktualna | data dodania: 23.01.2014

  Kupiliśmy od niemieckiego kontrahenta licencję na program komputerowy (od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r.). Faktura została wystawiona 8 stycznia 2014 r. Płatność uiściliśmy kartą kredytową 3 stycznia, lecz fizyczne „ściągnięcie” pieniędzy z naszego rachunku nastąpiło później (trwa to kilka dni). Transakcję rozpoznajemy jako import usług. Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy i jaki kurs przeliczeniowy zastosować?

 • Czy zakup usługi szkolenia on-line stanowi import usług

  Porada aktualna | data dodania: 23.01.2014

  Spółka otrzymała fakturę od firmy austriackiej za przeprowadzenie szkolenia on-line. Szkolenie odbyło się 24 stycznia, data wystawienia faktury to 5 stycznia, natomiast data zapłaty to 7 stycznia. Czy szkolenie to należy traktować jak import usług? Według jakiego kursu przeliczyć fakturę do celów VAT?

 • Jak opodatkować WDT przy braku dokumentów potwierdzających wywóz z terytorium kraju

  Porada aktualna | data dodania: 23.01.2014

  W grudniu 2013 r. dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (zestawy mebli) do Francji. Zarówno my, jak i odbiorca jesteśmy podatnikami VAT UE. Rozliczamy się miesięcznie. W grudniu wystawiliśmy fakturę. Do dnia złożenia deklaracji VAT-7 za grudzień 2013 r. nie uzyskaliśmy jednak dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru do odbiorcy. Dokumenty te zostały zagubione przez firmę spedycyjną i obecnie trwa procedura reklamacyjna. Nie wiadomo, kiedy się zakończy. Na tę chwilę posiadamy jedynie korespondencję e-mailową z kontrahentem oraz jego pisemne zamówienie na towar. Czy prawidłowo wstrzymaliśmy się z wykazaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w deklaracji VAT-7 za grudzień 2013 r.? Chcemy ją ująć dopiero po uzyskaniu stosownych potwierdzeń. Jak długo możemy czekać z wykazaniem

 • Czy w razie zmiany wierzyciela należy korygować podatek odliczony z nieopłaconej faktury

  Porada aktualna | data dodania: 23.01.2014

  Nasz kontrahent (wierzyciel) sprzedał należność (cesja) w wartości netto. Czy w razie braku zapłaty za fakturę, której ta należność dotyczy, powinniśmy uznać, że VAT z tego zobowiązania należy po 150 dniach skorygować?

 • Kiedy wystawiamy faktury zbiorcze

  Porada aktualna | data dodania: 23.01.2014

  Produkujemy nawozy sztuczne. Dokonaliśmy na rzecz kontrahenta kilku dostaw towarów w dniach: 7, 10, 16 i 23 stycznia 2014 r. Fakturę zbiorczą wystawiliśmy 3 lutego 2014 r. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy może powinniśmy wystawić fakturę 31 stycznia 2014 r., tj. na koniec miesiąca?

 • Jak dokumentować sprzedaż odpadów z folii

  Porada aktualna do dnia 2015-06-30 | data dodania: 23.01.2014

  Przedsiębiorstwo z branży rolniczej (czynny podatnik VAT) kupuje folię. Pakuje w nią wyhodowane warzywa. Przy pakowaniu powstaje trochę odpadów z tworzyw sztucznych (ścinki folii, folia zabrudzona, rozerwana). Są to znikome ilości. Następnie sprzedaje pozostałości folii firmie zajmującej się odpadami (utylizacją, przetwarzaniem), która również jest czynnym podatnikiem VAT. Czy sprzedawca powinien wystawić za odpady folii fakturę z 23% VAT czy z odwrotnym obciążeniem?

 • Czy świadczenie usługi udostępnienia pracownika może zostać udokumentowane fakturą

  Porada aktualna | data dodania: 23.01.2014

  Czy firma budowlana może wystawić innej firmie fakturę za usługę kierowniczą (użyczenie kierownika)? Czy VAT w takim przypadku wyniesie 23%? Czy też do świadczenia usługi udostępnienia kierownika budowy może mieć zastosowanie obniżona stawka 8% przewidziana dla czynności dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?

 • Jak rozliczamy usługi ochrony w 2014 r.

  Porada aktualna | data dodania: 23.01.2014

  Świadczymy usługi ochrony osób i mienia. Jak należy rozliczać VAT po zmianach od stycznia 2014 r.? Wystawiliśmy fakturę np. 10 stycznia 2014 r. z terminem płatności 31 stycznia, a płatność otrzymaliśmy 20 stycznia, z kolei za inną fakturę wystawioną tego samego dnia z tym samym terminem płatności wpłatę otrzymaliśmy 4 lutego. Jak mamy rozliczyć te faktury?

 • Czy zmiana pierwotnego nabywcy, który wpłacił zaliczkę, powoduje konieczność wystawienia faktury korygującej

  Porada aktualna | data dodania: 23.01.2014

  Spółka zawarła z kontrahentem A umowę o sprzedaż maszyny. Zgodnie z umową kontrahent A w określonym terminie wpłacił zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towaru. Sprzedający wystawił fakturę na otrzymaną zaliczkę, którą rozliczył w deklaracji VAT za okres, w którym otrzymał należność. Następnie zostało zawarte trójstronne porozumienie między sprzedającym, kontrahentem A i inną firmą (kontrahentem B), zgodnie z którym kontrahent B wstąpił we wszystkie prawa i zobowiązania kontrahenta A wynikające z umowy sprzedaży. Dostawa przedmiotu umowy (i wystawienie faktury końcowej) została zrealizowana na rzecz kontrahenta B. Czy w związku z zaliczką wpłaconą przez kontrahenta A oraz z uwagi na zmianę stron umowy sprzedaży dostawca powinien wystawić fakturę korygującą zaliczkę do zera i wystawić