do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej najem samochodu osobowego

  Porada aktualna | data dodania: 29.04.2014

  W ramach działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy – Mercedes klasy C. Miałem wypadek, mój dotychczasowy pojazd nadaje się już tylko do kasacji. W związku z tym byłem zmuszony do wynajęcia pojazdu o podobnych parametrach – ma homologację osobową – aż do momentu, w którym zakupię nowy pojazd na własność. Czy mogę odliczyć VAT z faktury wystawianej przez firmę wynajmującą mi samochód?

 • Kiedy można odliczać VAT z faktur za gaz

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 29.04.2014

  Otrzymałam faktury za gaz (rozliczeniową i prognozowaną) zużywany w działalności. Na fakturach jest wyszczególniona kwota akcyzy. Czy w związku z tym powinnam tę akcyzę gdzieś wykazywać, ewidencjonować, składać sprawozdania? Kiedy mogę odliczać VAT z tych faktur? Czy właściwe jest odliczanie tego podatku w przypadku faktur rozliczeniowych w miesiącu wystawienia faktury, a w przypadku faktur prognozowanych w miesiącu nabycia usługi, bo usługa nie została nabyta i dlatego nie można określić daty wystawienia?

 • Jak rozliczyć usługi pośrednictwa w zakupie przewozów lotniczych

  Porada aktualna | data dodania: 29.04.2014

  Firmy zajmujące się pośrednictwem w organizowaniu przelotów transportem lotniczym mają często wątpliwości, jak rozliczyć tę usługę w VAT. Niewątpliwie, kupując miejsca w samolocie od firm zagranicznych (z UE i spoza UE), pośrednik dokonuje importu usług. Sprzedając je następnie krajowym firmom turystycznym, świadczy usługi dla tych firm. Obie te transakcje muszą być odzwierciedlone w prowadzonej przez pośrednika ewidencji oraz w deklaracjach VAT.

 • Czy rolnik musi zapłacić VAT z tytułu sprzedaży działki

  Porada aktualna | data dodania: 29.04.2014

  Jestem rolnikiem. Dostałem od rodziców kilka działek rolnych. Teraz jedną z nich chcę sprzedać firmie, która jest moim sąsiadem. Czy będę musiał zapłacić VAT od tej transakcji?

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw udokumentowanych fakturą zbiorczą

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2014

  28 lutego 2014 r. wystawiliśmy fakturę zbiorczą dokumentującą wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Dokumentuje ona trzy transakcje, łącznie na 7500 euro: 1) dostawę z 17 lutego 2014 r. za 2000 euro, 2) dostawę z 20 lutego 2014 r. za 2500 euro, 3) dostawę z 25 lutego 2014 r. za 3000 euro. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji? Czy należy zastosować jeden kurs przeliczeniowy dla celów VAT, czy też trzeba zastosować trzy kursy?

 • Jaki kurs przeliczeniowy stosować przy imporcie usług

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2014

  3 lutego 2014 r. podatnik zamówił dostęp do zagranicznej bazy danych w okresie od 10 lutego 2014 r. do 9 lutego 2015 r. Na poczet tego zamówienia otrzymał od zagranicznego podatnika wystawioną 5 lutego 2014 r. fakturę na kwotę 1200 euro. Fakturę tę podatnik opłacił 20 lutego 2014 r. (termin płatności faktury upływał 24 lutego 2014 r.). Jaki kurs przeliczeniowy podatnik powinien zastosować, rozliczając import usługi dostępu do bazy danych?

 • Jak rozliczyć zakup towaru wysłanego do oddziału w innym państwie członkowskim

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2014

  Otworzyliśmy oddział w Bułgarii (zarejestrowany tam jako podatnik VAT). Kupiliśmy w Czechach towar do tego oddziału. Transport zorganizowaliśmy we własnym zakresie. Faktura została wystawiona na polską centralę, a towar został przewieziony bezpośrednio do Bułgarii. Jak rozliczyć taki zakup?

 • Jak szczegółowo na paragonie należy oznaczać nazwę usługi i towarów

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2014

  Prowadzimy przychodnię prywatną. Obrót ewidencjonujemy na kasie rejestrującej. Na kasie mamy zaprogramowane usługi i towary w następujący sposób: ● usługi medyczne zwolnione z VAT, ● usługi medyczne 23%, ● leki 8%, ● leki 23%. Czy taki sposób ewidencjonowania jest prawidłowy?

 • Czy rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia z VAT, może odzyskać część VAT od kupionych maszyn

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2014

  Od 1 kwietnia 2014 r. mój klient zrezygnował ze zwolnienia z VAT i zarejestrował się jako podatnik VAT. W 2010 r. kupił dla potrzeb prowadzonej działalności rolniczej koparko-ładowarkę, a w 2011 r. traktor. Zakupy te zostały potwierdzone fakturami VAT (wartość początkowa powyżej 15 000 zł). W obu przypadkach sprzedającymi byli podatnicy. Czy teraz na podstawie art. 91 ustawy może odzyskać część VAT? Czy korekty można dokonać w deklaracji za kwiecień?

 • Czy sprzedawca może jedną fakturą dokumentować dostawę złomu, która podlega i nie podlega VAT

  Porada aktualna do dnia 2015-06-30 | data dodania: 26.04.2014

  Zamówiliśmy partię złomu. Od części zakupu jako nabywca jesteśmy zobowiązani rozliczyć VAT. W lutym wpłaciliśmy zaliczkę, ale fakturę z datą lutową otrzymaliśmy dopiero w kwietniu. Czy teraz musimy korygować luty? Często otrzymujemy faktury, na których są dwie pozycje: jedna z naliczonym VAT, druga z adnotacją, że to my jako nabywca jesteśmy zobowiązani naliczyć VAT. Czy możemy odliczać VAT z takich faktur?

 • Czy ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczą również wózków widłowych

  Porada aktualna do dnia 2015-06-30 | data dodania: 26.04.2014

  W magazynie mamy kilka wózków widłowych. Czy po zmianach możemy nadal odliczać 100% VAT od zakupu paliwa do nich?

 • Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego, gdy nie zostały ustalone następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2014

  Świadczymy usługi wsparcia informatycznego i udzielania licencji (w tym na korzystanie z programów komputerowych). Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia tych usług, gdy nie zostały ustalone następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń? Umowę zawarto na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu umowy. Co w przypadku, gdy umowa trwa np. dwa lata?

 • Czy należy ewidencjonować na kasie nieodpłatne przekazanie samochodu nabytego bez VAT

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2014

  Spółka jest podatnikiem VAT. Zamierzamy przekazać nieodpłatnie na rzecz naszego pracownika samochód firmowy. Pracownik ten znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Wychowuje dwójkę niepełnosprawnych dzieci, które musi regularnie dowozić na badania i rehabilitację do szpitala oddalonego od jego miejsca zamieszkania 15 km. Samochód ten nabyliśmy na podstawie umowy kupna-sprzedaży, w związku z tym nie odliczaliśmy podatku, bo nie przysługiwało nam takie prawo. Czy teraz, przekazując go nieodpłatnie, powinniśmy naliczyć VAT i zaewidencjonować to przekazanie na kasie fiskalnej?

 • Kiedy od wydatków związanych z bankowozem typu C możemy odliczyć 100% VAT

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2014

  Posiadam w firmie bankowóz typu C użytkowany na podstawie umowy leasingu. Dotychczas odliczałem 100% podatku od rat leasingowych i paliwa. Dodam, że miałem kontrolę z urzędu skarbowego i kontrolujący nie mieli zastrzeżeń. Umowę leasingu zarejestrowałem w urzędzie skarbowym, aby nadal móc dokonywać pełnych odliczeń od rat leasingowych. A co z odliczeniami od paliwa? Czy mogę ich dokonywać, a jeżeli tak w jakiej wysokości? Co z resztą kosztów dotyczących samochodu? Nie chcę składać VAT-26.

 • Jak rozliczyć najem mieszkania swojemu pracownikowi

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2014

  Jestem podatnikiem VAT. Prowadzę firmę reklamową. Zatrudniłem operatora, któremu zamierzam wynająć swoje prywatne mieszkanie na cele mieszkalne. W jaki sposób mam się z tego rozliczyć z fiskusem w zakresie VAT?

 • Kiedy należy rozliczyć pozostałą część nieopłaconej faktury wystawionej przez małego podatnika stosującego metodę kasową

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2014

  Nasz klient będący małym podatnikiem, stosujący metodę kasową, wystawił w kwietniu 2014 r. fakturę na ponad 40 000 zł brutto. Kontrahent zapłacił o 2000 za mało, a więc jak dotąd faktura nie została opłacona w całości. Ujęłam w VAT tylko zapłaconą część. Czy pozostałą część powinnam po jakimś czasie ująć w VAT? Czy może powinnam czekać, aż ta część zostanie zapłacona?

 • Czy sprzedając samochód nabyty bez VAT, trzeba naliczyć podatek według stawki 23%

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2014

  Mam pytanie dotyczące skutków sprzedaży po 1 kwietnia 2014 r. użytkowanego w działalności samochodu, który został nabyty na podstawie umowy sprzedaży bez odliczenia VAT. Czy sprzedając taki samochód, muszę naliczyć VAT według stawki 23%?

 • Czy jest możliwe wynajęcie samochodu zgłoszonego informacją VAT-26

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2014

  Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zgłosiłem samochód, składając informację VAT-26. Czy mogę go wynająć na kilka godzin bez utraty prawa do pełnych odliczeń? Osoba wynajmująca również jest podatnikiem VAT, prowadzi firmę. Wynajęty samochód będzie wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. Jak powinienem się zachować, aby nie mieć problemów z urzędem skarbowym?

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług reklamowych

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2014

  Jesteśmy wydawnictwem. W naszych czasopismach (miesięcznikach) klienci zamawiają kampanie reklamowe, w ramach których reklamy pojawiają się niekiedy w dwóch–trzech kolejnych numerach. W jakim terminie należy w takiej sytuacji wystawić fakturę i rozpoznać obowiązek podatkowy?

 • Kiedy rozliczyć VAT, gdy klient nie zwraca opakowań, za które pobrano kaucję

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2014

  Dostawy towarów realizowane przez naszą spółkę są w znacznej części dokonywane z wykorzystaniem opakowań zwrotnych (palety). Za opakowania zwrotne każdorazowo pobieramy kaucję. W przypadku naszych stałych klientów termin zwrotu palet nie jest ściśle określony. Zwyczajowo są one zwracane w ciągu 2–4 tygodni. Termin ten uwarunkowany jest cyklami dostaw dla danego nabywcy. W przypadku nowych klientów ustalamy umownie, że opakowania powinny być zwrócone w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie kaucja przepada. Dość często zdarzają się sytuacje, że nabywcy nie zwracają nam palet. Kiedy powinniśmy opodatkować dostawę opakowań zwrotnych, jeżeli nie zostaną one oddane przez nabywców? Czy w związku z tym powinniśmy sporządzać fakturę? Zasadniczo wszyscy nasi klienci są zarejestrowanymi i czynnymi

 • Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2014

  Sprzedaję towary na rzecz osób fizycznych. Przekroczyłem limit obrotów uprawniający do zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. Czy mimo wszystko nie muszę jej instalować, jeśli wszystkich płatności klienci dokonują na moją rzecz przelewami bankowymi?

 • Faktury wystawiane po wniesieniu aportu

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2014

  Osoba fizyczna wniosła aportem swoje przedsiębiorstwo do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do spółki wciąż przychodzą faktury wystawione jeszcze na osobę fizyczną. Czy spółka może na ich podstawie odliczać VAT?

 • Odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2014

  Musimy rozwiązać umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości. Zgodnie z kontraktem powinniśmy z tego tytułu zapłacić odszkodowanie. Czy będzie ono objęte podatkiem od towarów i usług?

 • Czy podatnik zwolniony od podatku jest obowiązany rozliczać import usług

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2014

  Podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku ze względu na wartość sprzedaży nieprzekraczającą 150 000 zł kupił przez Internet program komputerowy. Sprzedawcą była firma zagraniczna. Czy podatnik jest obowiązany rozliczyć import usług? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

 • Czy błędna informacja na fakturze wpływa na rozliczenie podatku od importu usług

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2014

  Podatnik świadczy dla niemieckich firm usługi budowlane na terytorium Niemiec. Wystawia im faktury bez VAT, z adnotacją o odwrotnym obciążeniu. W związku ze świadczeniem tych usług podatnik skorzystał z usługi niemieckiego podwykonawcy, od którego otrzymał fakturę z informacją, że obowiązany jest do rozliczenia podatku jako nabywca. Czy w tej sytuacji podatnik obowiązany jest do rozliczenia importu usług?