do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego

[11 z 40]

Kalkulator składki wypadkowej (obowiązuje w okresie od 1.04.2015 r. do 31.03.2018 r.)

Kalkulator oblicza wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Krok 1
Czy składałeś ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe ?

ZUS przyśle zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Krok 2
Ile osób zgłaszałeś do ubezpieczenia wypadkowego w roku poprzednim

Obowiązuje składka w ryczałtowej wysokości 1,80% podstawy wymiaru
Krok 3
Czy firma jest wpisana do rejestru REGON ?

Obowiązuje składka w ryczałtowej wysokości 1,80% podstawy wymiaru
Krok 4
Podaj kod PKD 2007, z jakim firma była ujęta w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku

Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną.