Obowiązuje: od 2024-02-09

Podstawa prawna:

  • Dz.U.2015.748  
  • M.P.2024.108  

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. w stosunku do 2022 r.

Wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 1,1 % 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z 9 lutego 2024 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. w stosunku do 2022 r.

Wartości aktualne:

Wartości archiwalne: