Obowiązuje: od 2010-07-20 do 2011-01-18

Podstawa prawna:

  • Art. 39a - Dz.U.2007.231.1700  

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2010 r.

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2010 r. wyniosła 48,03 zł za 1 dt.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2010 r. (M.P. Nr 51, poz. 685).

Wartości aktualne:

Wartości archiwalne: