Obowiązuje: od 2020-07-17 do 2021-01-17

Podstawa prawna:

  • Art. 38a - Dz.U.2019.817  

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2020 r.

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2020 r. wyniosła 76,56 zł za 1 dt.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r.

Wartości aktualne:

Wartości archiwalne: