Obowiązuje: od 2008-07-18 do 2009-01-18

Podstawa prawna:

  • Dz.U.2007.231.1700  

Średnia krajowa cena skupu pszenicy

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2008 r. wyniosła 87,75 zł za 1 dt.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2008 r. (M.P. Nr 55, poz. 500).

Wartości aktualne:

Wartości archiwalne: