Obowiązuje: od 2008-01-17 do 2008-07-17

Podstawa prawna:

  • Dz.U.2007.231.1700  

Średnia krajowa cena skupu pszenicy

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2007 r. wyniosła 74,04 zł za 1 dt.

Podstawa prawna: M.P. z 2008 r. Nr 8, poz. 102

Wartości aktualne:

Wartości archiwalne: