22.03.2017 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 22.03.2017, sygn. 1061-IPTPP1.4512.96.2017.1, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 1061-IPTPP1.4512.96.2017.1

Czy po centralizacji rozliczeń podatku VAT, do pobieranych w imieniu Powiatu przez powiatową jednostkę organizacyjną (PCPR) dochodów takich jak: -środki finansowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, które dotyczą wydatków poniesionych przez powiat, -środki finansowe otrzymane od gmin, które dotyczą zwrotu określonych procentowo wydatków na opiekę i wychowanie dziecka poniesionych przez powiat ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz zasad dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 07 lutego 2017 r. (data wpływu 14 lutego 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 marca 2017 r. (data wpływu 20 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy po centralizacji rozliczeń podatku VAT, do pobieranych w imieniu Powiatu przez powiatową jednostkę organizacyjną (PCPR) dochodów takich jak:

  • środki finansowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, które dotyczą wydatków poniesionych przez powiat,
  • środki finansowe otrzymane od gmin, które dotyczą zwrotu określonych procentowo wydatków na opiekę i wychowanie dziecka poniesionych przez powiat

ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz zasad dokumentowania tych czynności jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy po centralizacji rozliczeń podatku VAT, do pobieranych w imieniu Powiatu przez powiatową jednostkę organizacyjną (PCPR) dochodów takich jak:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne