21.02.2011 Podatki

Postanowienie NSA z dnia 21 lutego 2011 r., sygn. II FZ 8/11

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA (del.) Andrzej Jagiełło po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2011 r.. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy zawarte w pkt 3 wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Bd 876/10 w przedmiocie zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi T. S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 2 sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 24 listopada 2010 r., po rozpoznaniu skargi T. S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 2 sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r., uchylił zaskarżoną decyzję, w pkt 2 określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości i w pkt 3 zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżącej kwotę 5.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne