Artykuł aktualny na dzień 16-06-2024

Jak przygotować się do zmian 2024 w podatkach i rachunkowości

 

Poszczególne części opracowania przygotowali:

I. VAT – Joanna Dmowska, Paweł Muż

II. Rachunkowość – Paweł Muż

III. CIT/PIT – przepisy wspólne – Katarzyna Wojciechowska, Sławomir Biliński

IV. CIT – Sławomir Biliński

V. PIT – Katarzyna Wojciechowska

VI. Akcyza – Dorota Kowalczyk

VII. Ordynacja podatkowa – Ewa Sławińska

VIII. Krajowa Administracja Skarbowa – Ewa Sławińska

IX. PCC – Sławomir Biliński

X. Podatek rolny – Sławomir Biliński

Wykaz skrótów
Ordynacja podatkowa ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U.
z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.
ustawa o CIT ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
– j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.
ustawa o KAS ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – Dz.U.
z 2023 r. poz. 615 z późn. zm.
ustawa o PCC ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
– j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm.
ustawa o PIT ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
– j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.
ustawa o podatku akcyzowym ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
– j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.
ustawa o rachunkowości ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U
z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.
ustawa o VAT ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.
u.z.p.d. ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540
z późn. zm.
ustawa zmieniająca z 16 czerwca 2023 r. ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie usta-
wy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2023 r. poz. 1598

I. VAT

Zmiany od 1 stycznia 2024 r.

1. Utrata terminu ważności potwierdzeń dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym

1.1. Na czym polegają zmiany

Sprzedawcy mogą sprzedawać tylko takie kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r. Do kas specjalnych zaliczamy kasy:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne