18.01.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.846.2023.3.MJ

Możliwość odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczania daniny solidarnościowej.

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

  • prawidłowe – w zakresie możliwości uwzględnienia straty z lat ubiegłych osiągniętej z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej opodatkowanej podatkiem liniowym na potrzeby obliczenia daniny solidarnościowej,
  • nieprawidłowe – w zakresie możliwości uwzględnienia straty z lat ubiegłych osiągniętej z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na potrzeby obliczenia daniny solidarnościowej.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 września 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 22 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uwzględnienia strat z lat ubiegłych na potrzeby obliczenia daniny solidarnościowej. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwania – pismem z 13 listopada 2023 r. (data wpływu 17 listopada 2023 r.) oraz pismem z 18 grudnia 2023 r. (data wpływu 27 grudnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Pan oraz A. L. prowadzicie działalność pod firmą A. spółka cywilna z siedzibą w (…). Dodatkowo prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą B. W roku podatkowym 2022 wspólnicy - w tym Pan w ramach spółki i jednoosobowej działalności gospodarczej, a A. L. w ramach spółki - wypracowali dochód przekraczający kwotę 1 000.000,00 zł. Wartość wypracowanego dochodu wskazuje na podstawę dla nałożenia na ww. zobowiązania do zapłaty daniny w oparciu o treść art. 30h Ustawy o PIT. W roku 2021 wykazali w podatku dochodowym stratę, która po jej odliczeniu od uzyskanego w 2022 roku dochodu powodowałaby, że rzeczywista kwota osiągniętego dochodu jest niższa niż 1.000.000,00 zł.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne