05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.537.2023.2.MK

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku pływalni, która będzie przedmiotem aportu.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 października 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku pływalni, która będzie przedmiotem aportu.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 20 listopada 2023 r. (wpływ 20 listopada 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina (…) (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek lub VAT), zarejestrowanym jako podatnik czynny.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, która działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

Obecnie Gmina realizuje projekt pn. „(…)” (dalej: Projekt), którego przedmiotem będzie budowa krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. W ramach Projektu, realizowana jest budowa budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1 w (…). Kompleks złożony będzie z dwóch kondygnacji. Kondygnacja podziemna stanowić będzie zaplecze techniczne, natomiast kondygnacja nadziemna halę basenową z zapleczem szatniowym.

W projekcie przewidziano zagospodarowanie hali basenowej na dwie części - rekreacyjną i pływacką. W części pływackiej dostępne będą 4 tory o wymiarach odpowiadającym standardowej długości basenów (tj. 25 metrów), całkowitej szerokości 12,5 metrów i głębokości 1.10-1.80 metrów oraz część do nauki pływania o głębokości 1.10-1.20 metrów, w której zamontowane zostaną też atrakcje wodne, takie jak obiekty natryskowe służące do masażu, gejzer dna, czy ławeczka podwodna. W części rekreacyjnej znajdzie się z kolei brodzik dla niepływających oraz dzieci o wymiarach 5 x 12,5 metrów i głębokości 0,85 - 0,90 metra z atrakcjami wodnymi, takimi jak obiekty natryskowe służące do masażu oraz wanna z hydromasażem.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne