05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.419.2023.1.BZ

Czynność zwiększenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej.

 Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

12 października 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 9 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zwiększenia kapitału akcyjnego prostej spółki akcyjnej.

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będąca stroną postępowania (dalej: Wnioskodawca): X. Prosta Spółka Akcyjna NIP: (…)

Opis zdarzenia przyszłego

X Prosta Spółka Akcyjna (Wnioskodawca) została utworzona na podstawie umowy z (...) 2023 r. Spółka została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w (...) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z (...) 2023 r.

Zgodnie z § 5 umowy spółki z 1 października 2023 r. kapitał akcyjny spółki składa się ze 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych serii A o numerach od 1 (jeden) do 100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i wynosi łącznie 10.000 zł (dziesięć tysięcy) złotych. Zgodnie z § 6 umowy spółki, akcje spółki objęte są przez osobę fizyczną – Radosława Gross. Liczba obecnych akcjonariuszy 1.

W przyszłości, w zakresie czasowym ok. 1-2 (jeden-dwa) miesięcy spółka zamierza podjąć uchwałę stosownie do art. 300 Kodeksu spółek handlowych, w przedmiocie emisji akcji serii B w liczbie 1.000.000 (jeden milion), akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), co zwiększy kapitał akcyjny spółki do kwoty 110.000 zł (sto dziesięć tysięcy). Przedmiotowa uchwała podjęta zostanie bez obecności Notariusza oraz nie będzie stanowiła zmiany umowy spółki. W zakresie tym zostaną zastosowane przepisy określone art. 300 Kodeksu spółek handlowych, zdanie drugie, zgodnie z czym zachowanie przepisów o zmianie umowy spółki nie jest wymagane, jeżeli emisja akcji następuje uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji. W związku z podjęciem przedmiotowej uchwały stosownie do dyspozycji art. 300 Kodeksu spółek handlowych zostanie zawarta umowa objęcia akcji zgodna z § 1 i § 2 niniejszego przepisu. W umowie objęcia akcji spółka zobowiąże się wyemitować akcje na rzecz subskrybenta, a subskrybent zobowiąże się do wniesienia wkładu. Akcje zostaną pokryte środkami pieniężnymi (gotówką).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne