05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.279.2023.2.DR

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

10 listopada 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 26 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki. Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1)Zainteresowany będący stroną postępowania:

X Spółka z o.o. Spółka komandytowa

(…);

2)Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Y Sp. z o.o.

(…);

Opis stanu faktycznego

X Spółka z o.o. Spółka komandytowa (Zainteresowany będący stroną postępowania, dawniej (…) Sp. z o.o. Spółka komandytowa, dalej jako Wnioskodawca), czynny podatnik podatku od towarów i usług, polski rezydent podatkowy, prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z). Pozostałym przedmiotem działalności gospodarczej jest: produkcja urządzeń elektrycznych, naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty budowlane specjalistyczne, handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne