Porada aktualna na dzień 15-07-2024

Czy pracodawca dokonuje potrąceń z ekwiwalentu za urlop i odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku

Zmarł pracownik naszego zakładu. Pozostał po nim do wypłaty ekwiwalent za urlop. Uprawnieni do niego są żona i dziecko zmarłego pracownika. Pracownik posiadał długi i zajęcia komornicze. Żona poinformowała, że odrzuci spadek. Czy jeżeli odrzuci spadek, należy jej i dziecku wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Czy z chwilą śmierci pracownika należy dokonywać potrąceń na rzecz komornika, od np. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop czy odprawy pośmiertnej?

Mimo odrzucenia spadku małżonce oraz dziecku (jeżeli spełnia ono warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS) należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Należy uznać, że pracodawca nie powinien dokonywać potrącenia z ekwiwalentu urlopowego. Komornik może domagać się spłaty zadłużenia od ewentualnych spadkobierców zmarłego pracownika. Dotyczy to również odprawy pośmiertnej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne