do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.09.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Będzie nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców

Uproszczenie oraz elektronizacja procedur legalizacji zatrudniania obcokrajowców w Polsce, to najważniejsze cele nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, którą przygotował rząd. Projekt nowej ustawy został publikowany 13 września 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu celem nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców jest usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy tym osobom, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz ograniczenie występujących nadużyć, jak również pełna elektronizacja postępowań.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców zawiera m.in. takie rozwiązania jak:

1) pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemców,

2) zwiększenie roli Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) w procesie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców,

3) ograniczenie liczby procedur dostępu cudzoziemców do rynku pracy i formalności w ich obrębie,

4) zmiany organizacyjne w systemie legalizacji pracy cudzoziemców, które zwiększą jego efektywność i skrócą czas na uzyskanie zezwolenia (m.in. rezygnacja z testu rynku pracy),

5) lepsze narzędzia do zwalczania nadużyć, ochrony krajowego rynku pracy oraz migrantów.

Elektronizacja procedur zatrudniania cudzoziemców umożliwi kontakt pracodawcy, jak również samego cudzoziemca z organem wydającym zezwolenia na pracę. Będzie to możliwe poprzez konto, którego założenie będzie obowiązkowe zarówno dla pracodawcy, jak i cudzoziemca. Za pomocą tego konta cudzoziemiec będzie mógł sprawdzić mi.in. czy wydano zezwolenie na pracę. Decyzje wydawane w postępowaniach o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców będą doręczane elektronicznie. Elektronicznie będą również prowadzone postępowania odwoławcze w tych sprawach. W ramach systemu teleinformatycznego stworzona zostanie baza wynagrodzeń, która pozwoli na wiarygodną ocenę, czy wynagrodzenie proponowane cudzoziemcowi jest porównywalne do wynagrodzeń oferowanych na lokalnym rynku pracy.

Zakłada się, że za pomocą systemu teleinformatycznego będzie możliwe monitorowanie rzeczywistego powierzenia pracy cudzoziemcowi, m.in. na podstawie informacji pozyskanych z innych systemów teleinformatycznych na temat daty wjazdu i wyjazdu cudzoziemca z terytorium Polski oraz treści zgłoszeń pracodawcy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, a także poprzez sprawdzenie czy odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Pozwoli to ustalić, czy umowa jest realizowana/kontynuowana zgodnie z zezwoleniem na pracę.

Należy też zwrócić uwagę, że nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców nie przewiduje wymogu przedstawienia w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Oznacza to likwidację instytucji tzw. testu rynku pracy, w tym procedury określającej działania jakie podejmuje urząd pracy oraz pracodawca w celu wydania/ uzyskania informacji starosty.

W celu ograniczenia liczby procedur zlikwidowane zostanie także odrębne postępowanie w sprawie przedłużenie zezwolenia na pracę, które obecnie jest wydawane, gdy pracodawca kontynuuje powierzenie pracy cudzoziemcowi na tym samym stanowisku. W zamian za to – w przypadku zamiaru dalszego zatrudniania cudzoziemca – wydawane będą zezwolenia na pracę z zachowaniem dotychczasowych ułatwień przewidzianych dla przedłużenia zezwolenia tj. możliwość wykonywania pracy w trakcie procedury wydania zezwolenia oraz wprowadzone będzie nowe ułatwienie polegające na rozpatrzeniu wniosku w pierwszej kolejności.

W projekcie proponuje się, aby ustawa weszła w życie w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia. Ponadto przewiduje się, że ustawa będzie zawierała przepisy przejściowe pozwalające na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowych przepisów w ciągu 6 miesięcy.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Wideoszkolenie: Rozliczenie CIT za 2021Wideoszkolenie „Rozliczenie CIT za 2021” dostępne jest w ramach abonamentu Platformy INFORAKADEMIA, na której znajduje się blisko 400 szkoleń online ze zmian w prawie, z obszaru rachunkowości, podatków, prawa pracy i ubezpieczeń. Wśród ostatnio dodanych tematów jest m.in. cykl szkoleń nt. Polskiego Ładu.

Kup już za: 1099.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK