do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.01.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

W styczniu 2022 r. przypada termin na zgłoszenie do małego ZUS plus

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z „małego ZUS plus” i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2022 r. powinni dopełnić niezbędnych formalności. Jeżeli nie korzystali z tej formy oskładkowania w 2021 r., konieczne będzie zgłoszenie do małego ZUS, w terminie do końca stycznia 2022 r.

Przedsiębiorca, który chce korzystać z „małego ZUS plus”, a  korzystał z tej ulgi w 2021 r. i nadal spełnia do niej warunki nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.

Przedsiębiorca chcący skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie korzystający z tej ulgi w 2021 r. musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92. Jeśli chce skorzystać z tej ulgi musi złożyć w ZUS dokumenty:

 • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuuje prowadzenie działalności prowadzonej w 2021 r., a nie korzystał z „małego ZUS plus”
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te należy przekazać nie później niż w terminie:

 • do 31 stycznia 2022 r. jeśli
  • w 2021 r. (co najmniej 60 dni) przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą  i nie korzystał z „małego ZUS plus”,
  • w styczniu 2022 r. rozpoczął lub wznowiłeś prowadzenie działalności  gospodarczej albo
 • 7 dni  liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus”  jeśli
  • przedsiębiorca rozpoczął lub wznowił prowadzenie działalności  gospodarczej po 24 stycznia 2022 r.
  • spełnił warunki do skorzystania z ulgi w innym miesiącu niż styczeń 2022 r.

Jeśli przedsiębiorca chce korzystać z "małego ZUS plus", oprócz dokumentów zgłoszeniowych, przekazuje  również  dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Osoba, która korzystała z  „małego ZUS plus” przez ostatnie 36 miesięcy kalendarzowych, tj. od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. nie ma już prawa do tej ulgi. Musi opłacać składki w wysokości nie mniejszej niż od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku (tzw. zasady ogólne).

Źródło: www.zus.pl

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK